Monitorizarea progresului lucrărilor de reparație și de dotare a instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

  • Astfel, lista de acțiuni asupra cărora se raportează progresul, sunt prezentate în Obiectivul General nr. 1.6 „Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice” al Planului de acțiuni pentru anul 2021 al Direcţiei Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.
  • Un grup de lucru a fost creat la nivel municipal și va monitoriza în perioada iunie-septembrie 2021 executarea lucrărilor de reparație în edificiile instituțiilor de învățământ general din municipiu, pentru anul de studii 2021-2022. În acest sens a fost semnată Dispoziția nr. 252-d din 25 mai 2021 de către primarul general al municipiului Chișinău, Ion CEBAN.
  • Menționăm că, din componența Comisiei fac parte responsabili din cadrul subdiviziunilor municipale: specialiști din cadrul Î.M. „Direcția construcții capitale”, Direcţiei Generale Educație, Tineret și Sport, consilieri municipali, manageri școlari, juriști și reprezentanți ai ONG-urilor de profil.
  • Astfel, DGETS va asigura o monitorizare strictă a lucrărilor de reparație, pentru care, anual sunt alocate surse financiare substanțiale, solicitând din partea responsabililor toate activitățile să fie transparente, lucru executat calitativ, așa vom crea condiții bune pentru elevii și copiii din municipiu.
  • Totodată săptămânal se va raporta despre volumul lucrărilor de reparație efectuate în sediile instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău, conform ordinului nr. 491 din 28.06.2021 al DGETS.
  • „Asigurarea unui proces de instruire calitativ și în siguranță pentru toți copiii municipiului Chișinău, în noul an de studii, reprezintă un deziderat al DGETS. Totodată reiterăm că sursele financiare sunt destinate pentru desfășurarea lucrărilor de reparație capitală și reparație curentă a edificiilor, instalarea și reabilitarea pavilioanelor din grădinițe, deschiderea de grupe noi, dotarea bazei tehnico-materiale și didactice a școlilor și grădinițelor”, a menționat șeful adjunct al DGETS Andrei PAVALOI.