Premierea instituțiilor de învățământ câștigătoare în cadrul concursului de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”

🗓Astăzi, 21 Decembrie 2021, a avut loc Evenimentul de Premiere a Instituțiilor de învățământ câștigătoare din cadrul Concursului de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”. Astfel, primele 22 de instituții învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar din municipiul Chișinău vor primi finanțare pentru activități de ecologizare.

ℹConcursul este desfășurat și finanțat de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în cadrul Proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi”, în temeiul prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chișinău din 28.10.2021 cu privire la acceptarea finanțării din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

📌Scopul acestui Proiect:

✅Sensibilizarea opiniei publice asupra necesității susținerii și promovării educației ecologice.

✅Valorificarea potențialului de inovare pentru o dezvoltare inteligentă și ecologică.

✅Încurajarea comportamentului responsabil față de mediul înconjurător în comunitate, prin crearea și dezvoltarea educației ecologice. 

✅Promovarea soluțiilor ecologice viabile pentru dezvoltarea urbană, inclusiv de implementare a strategiei municipale „Chișinău − Oraș Verde – Planificare Strategică”.

 

🏆Concursul municipal de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde” este parte componentă a planului de acțiuni de implementare a Proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi”, implementat de către Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chişinău în perioada Octombrie 2021 – Martie 2022 prin intermediul căruia ne propunem dezvoltarea competențelor „verzi”, ecologizarea școlilor din municipiul Chișinău, promovarea învățământului dual în rândul elevilor din municipiul Chișinău, precum și dotarea cu tehnică pentru practicarea meseriilor în cadrul Centrului municipal de instruire pentru copii și adolescenți, care necesită condiții speciale. 

  Inițial, la concurs au aplicat 64 de instituții de învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar fondator al cărora este Consiliul Municipal Chișinău pentru a participa la Concursul municipal de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”.

👉Lista de proiecte eligibile, admise spre evaluare de către comisia de evaluare a inclus 60 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău.

🏆Astfel, printre Proiectele câștigătoare a Concursului „Școala Orașului Verde”, avem: 22 de instituții învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar, dintre care 12 sunt la autogestiune și 10 sunt în subordinea DETS din sectoare.

Îmbucurător este faptul, că așteptările de impact al Proiectului de ecologizare „Școala Orașului Verde”:

Rezultatul scontat al acestui Proiect constă în adoptarea practicilor ecologice, din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora, precum și dezvoltarea competențelor învățământului dual în școlile publice din municipiul Chișinău.

🏫Totodată, 22 de școli municipale vor fi finanțate pentru realizarea acțiunilor de ecologizare, ca urmare a participării la Concursul de granturi pentru ecologizarea școlilor cu genericul „Școala Orașului Verde”. Pe baza rezultatelor Proiectului, elevii vor oferi idei specifice și vor desfășura acțiuni menite să îmbunătățească situația de mediu în municipiul Chișinău.

 

📌Reamintim, că conform calendarului concursului urmează Etapa a III-a, care prevede: 

Finanțarea proiectelor desemnate câștigătoare 15.01.2022

Implementarea proiectelor de către beneficiari 15.01.2022 – 15.03.2022 

Monitorizarea realizării proiectului de către DGETS 15.03.2022 – 30.03.2022 

Totodată, data limită de prezentare a rapoartelor beneficiarului privind implementarea proiectului este 30.03.2022.

▶️Astfel, adoptarea de către elevi și profesori a practicilor ecologice din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, a apei potabile, colectarea și tratarea apelor uzate, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora, reducerea impactului activității de utilizare a resurselor și bunurilor asupra mediului, precum și dezvoltarea competențelor pentru o Economie Verde. 

💬Menționăm, că Concursul de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde” este parte componentă a Proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi” și se desfășoară cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova cu suportul financiar din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

Anexăm Lista proiectelor câștigătoare din cadrul Concursului de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”: