Noi reguli de evaluare a personalului didactic din învățământul general

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău aduce la cunoștință actanților mediului educațional o importantă modificare în procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului didactic din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău.

Începând cu data de 1 septembrie 2023, conform unei noi metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, sporul salarial pentru cadrele didactice va fi acordat în baza rezultatelor evaluării performanțelor profesionale.

Prevederile ordinului dat vizează toate cadrele didactice, psihologii școlari, psihopedagogii, directorii școlilor primare, gimnaziilor și liceelor și are ca obiectiv asigurarea transparenței și corectitudinii procesului de evaluare a performanțelor profesionale.

Principalele puncte ale noii metodologii includ:

  • Autoevaluarea personalului didactic: Aceasta se va realiza pe baza unor indicatori de performanță care măsoară gradul de implicare în diverse activități didactice suplimentare.
  • Sporul de performanță: Metodologia stabilește condițiile de acordare diferențiată a sporului de performanță pentru fiecare angajat/ angajată. Pentru plata sporurilor salariale, instituțiile vor aloca în total 10% din suma anuală a salariilor de bază.
  • Evaluare semestrială: Evaluarea performanțelor individuale ale personalului didactic se va realiza semestrial, înlocuind evaluarea trimestrială existentă până acum.
  • Evaluare extinsă: Evaluarea se va aplica și membrilor echipei manageriale cu funcții didactice, precum și personalului didactic care activează prin cumul intern și extern.

Detalii suplimentare și informații cu privire la această metodologie pot fi găsite în Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, disponibil aici – ordin_mec_nr_1027_din_14.08.2023_metodologia_de_evaluare_a_performantelor_personalului_didactic