Oferta cursurilor de formare din cadrul Universității de Stat din Moldova

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă aduce la cunoștință oferta stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile preuniversitare pentru anul 2023, propus de Centrul Formare Continuă din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Mai jos găsiți atașate ofertele, pentru perioada de iarnă -primăvară 2023,

Programe de perfecționare 10/20 Credite: Graficul programe FC_CD-2023_USM

Module Tematice din Psihologie, Pedagogie, dezvoltare Personală, TIC în educație: Graficul programe FC_CD-2023_USM

Programe de recalificare profesională: Graficul programe FC_CD-2023_USM

Pentru informații suplimentare: www.usm.md

Email: usm.formare.continua@gmail.com

Facebook: Centru de Resurse pentru Formare Continua USM

Tel.: 22 245440; 067435533; 067436644.