Olimpiada online la disciplinele școlare

Dragi elevi!
?Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează OLIMPIADA ONLINE la disciplinele școlare, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a
?Deținătorii premiului de gradul I, clasa a XII, vor fi acceptați la Universitate în afara concursului la programul corespunzător disciplinei la care au fost premiați.
???Deținătorii premiilor de gradul I, II, III și mențiune la disciplinele Educație tehnologică și Arte plastice se eliberează de proba de aptitudini la concursul de admitere.
Termene de organizare:
✅01-30 aprilie 2021: rezolvarea testelor și a proiectelor
✅10-15 mai 2021: evaluarea testelor și a proiectelor
✅17-21 mai 2021: anunțarea rezultatelor