Olimpiada online la disciplinele școlare

Dragi elevi!
🏫Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează OLIMPIADA ONLINE la disciplinele școlare, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a
🏆Deținătorii premiului de gradul I, clasa a XII, vor fi acceptați la Universitate în afara concursului la programul corespunzător disciplinei la care au fost premiați.
🥇🥈🥉Deținătorii premiilor de gradul I, II, III și mențiune la disciplinele Educație tehnologică și Arte plastice se eliberează de proba de aptitudini la concursul de admitere.
Termene de organizare:
✅01-30 aprilie 2021: rezolvarea testelor și a proiectelor
✅10-15 mai 2021: evaluarea testelor și a proiectelor
✅17-21 mai 2021: anunțarea rezultatelor