În atenția directorilor instituțiilor de învățământ secundar, ciclul I și II

 

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează că, în scopul eficientizării modalității de organizare a componentei variabile a Płanul-cadru in instituțiile de învățământ general și în temeiul art. 140 alin. (1) lit. b al Codului Educației al Republicii Moldova  nr. 152/2014, a fost emis ordinul MECC nr. 635 privind aprobarea Instrucțiunii procesului de selectare și organizare a disciplinelor opționale in învățământul general.

  1. Astfel, Instrucțiunea privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale in învățământul general (în continuare – Instrucțiune) stabilește acțiunile elevului, după caz a părinților / reprezentanților legali ai acestora, cadrului didactic și ale administrației instituției de învățământ in procesul de organizare a activităților educaționale specifice disciplinelor opționale, aprobate conform Planului-cadru de învățământ.
  2. Totodată, Instrucțiunea este elaborată in temeiul Codului educației al Republici Moldova nr. 152/2014Cadrului de referință al Curriculumului Național. aprobat prin ordinul ME nr. 432/2017Reperelor conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale, aprobat prin ordinul ME nr. 265/2017Curriculumului de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar, aprobat prin ordinul MECC 1336/2020Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat anual.
  3. Fișiere atașate……Ordin nr. 635 din 31.05.2021 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale în învățământul general Instrucțiunea privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale în învățământul general