Ordin nr. 120 din 12.01.2022

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită ca toate instituțiile de învățământ general din subordine DGETS să dețină o pagină oficială web. Reamintim că, pagină oficială web este unica resursă informațională oficială, care poate servi drept sursă:

  • Pentru asigurarea accesului la informație;
  • Instituționalizarea mecanismelor de cooperare și de parteneriat cu societatea;
  • Diseminarea informației referitoare la programele (planurile) lunare/anuale de activitate.
  • Rapoartele de achiziții efectuate din bugetul CMC pe parcursul anului 2021, grupate pe categorii: bunuri procurate, lucrări executate, servicii, costul acestora și cantitățile procurate.

La elaborarea, menținerea și administrarea paginii-web oficiale, a instituțiilor de învățământ general se vor conduce de legislația în vigoare și standardele naționale în domeniul asigurării securității informaționale și protecției informației.

Publicarea noutăților, inclusiv a materialelor multimedia, privind evenimentele în domeniul de activitate al instituțiilor de învățământ general. Ridicarea nivelului de transparență și asigurare feedback-ului utilizatorilor site-ului.

Detalii: Ordin nr. 120 din 12.01.2022 Cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional al activității instituțiilor de învățământ general