Organizarea învățământului liceal și stabilirea numărului de elevi în clasă

Conform art. 31 (5) din Codul educației, admiterea elevilor în învățământul liceal se face prin concurs, în baza metodologiei aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care se face publică la începutul anului școlar care precedă sesiunea de admitere. Concursul de admitere se desfășoară în fiecare instituție de învățământ în perioada determinată anul de Ministerul Educației și Cercetare, conform Planului de înmatriculare, stabilit anul de către Organul de specialitate în domeniul învățământului la propunerea instituției de învățământ, făcut public până la 31 mai a anului în curs.

În scopul aplicării prevederilor menționate, MEC a aprobat prin ordinul nr. 454 din 07.06.2017, Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal. Conform p. 14 din metodologie, Clasele liceale se vor deschide în strictă conformitate cu prevederile normative în vigoare, cu cel puțin 2 clase a X-a de liceu, cu numărul de elevi în clase stabilit în conformitate cu normele în vigoare. Decizia privind organizarea învățământului liceal în baza unei singure clase a X-a aparține în exclusivitate Ministerului Educației. ….

Pentru punerea în aplicare a metodologiei, anual MEC emite ordin de organizare a sesiunii de admitere. Pentru admiterea în anul de studii 2021-2022, Ministerul Educației și Cercetării a emis ordinul nr. 700 din 07.06.2021 Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021, prin care obligă Organul local de specialitate în domeniul învățământului să asigure admiterea regulamentară prevăzută în metodologia menționată. Totodată (pentru prima dată), prin p. 4.6, OLSDÎ (DGETS) vor asigura încadrarea/repartizarea candidaților, participanți la concursul de admitere în instituțiile de învățământ din subordine, ce nu întrunesc condițiile de organizare a învățământului liceal în anul curent de studii.

Pentru organizarea învățământului liceal și respectarea ordinului MEC nr. 700 din 07.06.2021, DGETS a emis ordinul 472 din 23.06.2021 Cu privire la admiterea în învățământul liceal, sesiune2021, prin care s-a pus în responsabilitatea directorilor desfășurarea sesiunii 2021 de admitere în strictă conformitate cu Metodologia de admitere și cu ordinul MEC.

Acțiunile DGETS:

1.S-a elaborat Planul municipal de admitere în învățământul municipal, în baza propunerilor din instituțiile de învățământ. Planul a fost aprobat la Consiliul de administrație a DGETS în luna mai 2021. Ordinul de aprobarea a fost adus la cunoștința directorilor și plasat pe saitul DGETS. Conform ordinului, directorii urmau să informeze părinții și elevii cu prevederile acestuia.

 

2.S-a emis ordinul nr. 472 din 23.06.2021 menționat mai sus, a fost adus la cunoștința directorilor și plasat pe saitul DGETS. Conform ordinului, directorii urmau să informeze părinții și elevii cu prevederile acestuia.

 

3.Periodic, pe parcursul sesiunii de admitere, care s-a finalizat la 17.08.2021, în grupul de viber, directorii au fost atenționați asupra obligativității organizării regulamentare a sesiunii de admitere în învățământul liceal.

I.Stabilirea numărului de elevi în clasă

Conform art. 51. din Codul educației, numărul de clase și schema de încadrare a personalului sunt aprobate conform normativelor stabilite de Organul local de specialitate în domeniul învățământului (în cazul mun. Chișinău – DGETS), în baza standardelor educaționale de stat și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat.

Numărul de clase pe ani de studii și numărul de elevi în fiecare clasă în instituțiile de învățământ publice sunt propuse, în fiecare an, de conducerea instituției, în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de elevi, sunt avizate de consiliul de administrație și aprobate de Organul local de specialitate în domeniul învățământului. Instituțiile de învățământ sunt obligate să facă public numărul de clase până la sfârșitul lunii mai. Numărul de clase servesc drept bază pentru planificarea instituțională, angajarea de personal, precum și pentru elaborarea proiectului bugetului.

În limita atribuțiilor, DGETS, anual emite ordin prin care sunt stabilite normativele de elevi. Indicatorul de reper pentru stabilirea numărului de elevi în clasă sunt circularele MEC. Astfel, pentru anul de studii 2021-2022, DGETS a emis ordinul nr. 676 din 22.07.2021 Cu privire la aprobarea indicatorilor pentru stabilirea numărului de elevi/copii în clase/grupe în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul Chișinău. Conform ordinului dat și a circularei MEC, numărul minim de elevi în clasă în mediul urban este de 25 elevi. Evidențiem importanța stabilirii numărului dat prin formula de calcul în elaborarea bugetului instituției. Din calculele Ministerului de Finanțe, doar clasele cu un număr mai mare de 22 elevi generează buget pentru acoperirea cheltuielilor.

Circulara MEC și ordinul DGETS nr. 676 din 22.07.2021 au fost aduse la cunoștința directorilor instituțiilor de învățământ  și plasate pe saitul DGETS. Conform ordinului, directorii urmau să informeze părinții și elevii cu prevederile acestora.

 

Având în vedere date de încheiere a sesiunilor de admitere în clasa a X-a (17.08.2021) și a etapelor de înscriere în clasa I-i (26.08.2021), DGETS a solicitat directorilor instituțiilor de învățământ, prin circulara nr. 04-18/3159 din 18.08.2021, prezentarea rețelei de clasă preventivă. Termen de prezentare a informației fiind ziua de 24.08.2021. Solicitarea rețelei de clasă preventivă a fost o necesitate stringentă pentru stabilirea numărului de clase până la începutul anului de studii.

 

În rezultatul analizei informațiilor livrate din instituțiile de învățământ, s-a constatat nerespectarea de către unii directori a ordinilor și circularelor MEC și a DGETS.

 

Ca și acțiune imediată și necesară, DGETS a emis circulara nr. 01-18/3314 din 26.08.2021 prin care directorii au fost atenționați asupra obligativității de a respecta normativul de elevi în clasă. Accentul a fost pus pe clasele noi formate. Totodată, au fost enumerate instituțiile unde atât formarea claselor I-i, cât și admiterea în clasa a X-a este neregulamentară.

 

DGETS nu a emis niciun ordin de interzicere sau transfer a elevilor, a venit doar cu propuneri. Până la începutul anului de studii (01.09.2021), directorii instituțiilor de învățământ mai pot redresa situația, dacă se depune efort.

 

Rezultatul pozitiv poate fi asigurat pentru clasa I-i prin atragerea copiilor din instituțiile de învățământ cu număr mai mare de 35 elevi în clasă, prin motivarea părinților.

 

Rezultatul pozitiv poate fi asigurat pentru clasa a X-a prin atragerea elevilor care nu au fost admiți la Colegii (este perioada de finalizare a admiterii în Colegii).

 

Rețelele de clasă vor fi aprobate de DGETS până la 05.09.2021. În contextul aprobării rețelele de clasă se va evalua și efortul fiecărui director pentru respectarea actelor normative și administrative în domeniile menționate mai sus.