Organizarea alimentației gratuite

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău aduce la cunoștință că începând cu data de 02 ianuarie 2024 s-a reluat procesul de alimentație pentru copiii din instituţiile cu învăţământ preşcolar și respectiv începând cu data de – 11 ianuarie 2024,  pentru elevii din instituţiile de învăţământ primar și secundar.

Menționăm că alimentația copiilor și elevilor se realizează în conformitate cu ,,Normele financiare stabilite pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pentru anul 2023”.

În continuare vom descifra pe fiecare segment costul alimentației (surse din bugetul de stat și cele prevăzute din bugetul municipal):

Copiii din învăţământul preşcolar:

 • copiii din instituţiile cu învăţământ preşcolar cu vârsta de până la 7 ani – 42,90 lei (surse din bugetul de stat – 26,60 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 3,00 lei);
 • copiii contaminați cu tuberculoză din instituţiile cu învăţământ preşcolar cu profil sanatorial– 55,30 lei (surse din bugetul de stat – 37,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 17,80 lei);
 • copiii cu dezabilități mintale și fiziologice din instituţii de învăţământ preşcolar special cu divers regim de activitate (12-24 ore) – 54,30 lei (surse din bugetul de stat – 37,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 16,80).

 Elevii din învățământul primar şi secundar:

 • elevii cl. I-IV asiguraţi cu dejun cald – 19,35 lei (surse din bugetul de stat – 16,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 2,85 lei);
 • elevii cl. I-IV asiguraţi cu dejun cald şi elevii care au suportat TBC sau au contactat focarele de TBC – 33,70 lei (surse din bugetul de stat – 16,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 17,20 lei);
 • elevii grupelor cu program prelungit (20 la sută din numărul total de elevi ai grupelor cu program prelungit) – 33,70 lei (16,50 lei surse din bugetul de stat – 17,20 lei mijloace prevăzute din bugetul municipal);
 • elevii claselor V-IX, care provin din familii social-defavorizate asiguraţi cu dejun cald – 19,35 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal – 19,35 lei);
 • elevii cl. V-IX care au suportat TBC şi cei care au contactat focarele de TBC – 33,70 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal – 33,70 lei);

Elevii din școli auxiliare şi speciale  – 35,10 lei (surse din bugetul de stat – 33,30 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 1,80 lei).

– Centrul municipal de instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale de educație – (mijloace prevăzute din bugetul municipal – 19,35 lei);

Elevii din licee şi clase sportive:

 • Clasele I-III – 39,80 lei (surse din bugetul de stat – 16,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 23,30 lei);
 • Clasele IV – 39,80 lei (surse din bugetul de stat – 16,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 23,30 lei);
 • Clasele V-VI – 39,80 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal – 39,80 lei);
 • Clasele VII-VIII – 39,80 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal – 39,80 lei);
 • Clasele IX-XII – 45,50 lei (mijloace prevăzute din bugetul municipal – 45,50 lei).

Elevii liceului municipal sportiv cu regim de internat:

 • Clasele I-III – 39,80 lei (surse din bugetul de stat – 16,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 23,30 lei);
 • Clasele IV – 39,80 lei (surse din bugetul de stat – 16,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 23,30 lei);
 • Clasele V-VI – 70,50 lei (surse din bugetul de stat – 70,50 lei);
 • Clasele VII-VIII – 70,50 lei (surse din bugetul de stat – 70,50 lei);
 • Clasele IX-XII – 81,60 lei (surse din bugetul de stat – 81,60 lei);

domiciliaţi în cămin:

 • Clasele V-VIII – 70,50 lei (surse din bugetul de stat – 70,50 lei);
 • Clasele IX-XII – 81,60 lei (surse din bugetul de stat – 81,60 lei).

Elevii şcolii de tip internat:

– domiciliaţi – 69,50 lei (surse din bugetul de stat – 52,50 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 17,00 lei);

– nedomiciliaţi – 60,20 lei (surse din bugetul de stat – 46,20 lei, mijloace prevăzute din bugetul municipal – 14,00 lei).

Suplimentar vă informăm că Direcția Generală Educație, Tineret și Sport împreună cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vor verifica începând de luni, 15 ianuarie, procesul de alimentație al instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău.

Fișier atașat – Cu privire la aplicarea bugetului municipal Chișinău provizoriu pe anul 2024