Organizarea examenului de bacalaureat, sesiunea2021

  • Examenul național de bacalaureat este modalitatea de evaluare, cu caracter extern, a cunoștințelor și competențelor de bază ale absolvenților învățământului liceal.
  • Menționăm că examenul național de bacalaureat nu poartă un caracter obligatoriu.
  • Perioada de desfășurare stabilită este 04 – 22 iunie 2021.
  • Elementele de noutate în organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, sesiunea 2021:
  • Candidații susțin examenul în centrele de bacalaureat dotate cu monitorizare video, numărul cărora a fost majorat față de anul precedent. Susținerea examenului național de bacalaureat este unul sigur, și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19. În municipiul Chișinău vor fi doar 2 centre de bacalaureat unde vor susține examenul mai mult de 300 de candidați.
  • Menționăm că, în cadrul evaluărilor, se vor întreprinde toate măsurile de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19. Acțiunile întreprinse prevăd ca:
  • Numărul de elevi într-o sală nu va fi mai mare decât capacitatea acesteia, prin asigurarea că fiecare elev ocupă un loc în bancă la o distanță de nu mai puțin de 1 metru față de ceilalți.
  • În fiecare instituție de învățământ va fi asigurată: efectuarea termometriei, dezinfectarea şi curățarea spațiilor, sălilor de clasă, băncilor, scaunelor, aerisirea sălilor de clasă atât înainte, cât și după finalizarea probelor. Totodată, la intrarea în instituția de învățământ și la intrarea în sălile de clasă vor fi plasate soluții dezinfectante.
  • Purtarea măștilor faciale de protecție este obligatorie pentru toți participanții la evaluările naționale.
  • DGETS împreună cu APL depun maxim efort pentru a asigura buna desfășurare a examenului național de bacalaureat în condiții de maximă securitate și respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19 .