Organizarea odihnei de vară a copiilor în municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează că, în sezonul estival 2021, odihna copiilor din capitală este organizată în conformitate cu dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 268 din 28.05.2021 „Cu privire la organizarea întremării și odihnei de vară a elevilor în sezonul estival 2021”.

Toate tipurile de tabere activează cu respectarea cerințelor stipulate în Hotărârile Comisiilor naționale și municipale extraordinare de sănătate publică în conformitate cu circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 03/1-09/2461 din 25.05.2021 la o capacitate de 50% și aplicarea modelului Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, aprobate de către CNESP prin Hotărârea nr.26 din 21.08.2020

Astfel, în sezonul estival 2021:
• Activează tabăra de odihnă „Poienița veselă”, unde se odihnesc 41 elevi cu statut determinat a „copiilor rămași fără ocrotire părintească” și „copiilor temporar rămași fără ocrotire părintească” din Gimnaziul – internat  nr. 3 și 118 copii aflați la evidența Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului (total 159 copii). Copiii beneficiază de odihnă gratuită pe parcursul întregului sezon estival 2021, adică 7 schimburi a câte 12 zile fiecare schimb (1113 bilete de odihnă).

  • În conformitate cu demersurile administrațiilor instituțiilor de învățământ, realizate în baza sondajului printre părinți și elevi, la 25.06.21 se finalizează primul schimb în 12 tabere cu sejur de zi pentru 1000 de copii, 70 copii vor beneficia de bilete de odihnă în schimbul II (28.06 – 16.07.21) în 2 tabere cu sejur de zi.
  • 8 tabere sportive activează în cadrul Școlilor sportive din subordinea DGETS (01-30.06.2021). În perioada 21-25 iunie la ele au participat 285 copii, iar de la începutul lunii iunie 984 elevi.
  • 13 tabere vocaționale din instituțiile extrașcolare, subordonate DGETS, realizează activități educaționale pe parcursul lunii iunie. În această săptămână 6747 copii au beneficiat de serviciile acestor tabere, în total pe parcursul luni au fost antrenați 11580 copii.

În scopul organizării odihnei copiilor în taberele cu sejur de zi au fost alocate 2054,36 mii lei, iar 4006,8 mii lei pentru 1113 bilete în tabăra „Poienița veselă”. În total pentru organizarea odihnei în sezonul estival au fost estimați 6061,16 mii lei.

Menționăm că tot personalul didactic în taberele cu sejur de zi si din afara orașului depune efort considerabil pentru respectarea cerințelor sanitaro-igienice în condițiile epidemiologice al COVID-19 și realizarea activităților conform planului de activitate aprobat. La un control deosebit din partea tuturor angajaților este și securitatea copiilor pe timp de caniculă.