Organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ general în perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2022

 

 Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează că, începând de luni, 24 ianuarie 2022, pentru perioada 24.01-04.02.2022 procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău pentru elevii din învăţământul primar (clasele a I- IV-a), din învăţământul gimnazial (clasele V- IX-a) şi din învăţământul liceal (clasele a X-XII, XIII) se organizează la distanţă.

 În temeiul Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova nr. 2 din 20.01.2022, Hotărârii a Comisiei extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr.52 din 21.01.2022, circularei MEC al RM nr. 03/1-09/238 din 21.01.2022, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor/elevilor în contextul codului roșu de alertă și evoluției situației epidemiologice nefavorabile și alarmante prin infecția cu noul Coronovirus în teritoriul administrat în municipiu, continuă procesul educațional în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în conformitate cu Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin HG nr. 1211 din 04 noiembrie 2016 cu stricta respectare a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

 Activitatea extrașcolară în instituţiile de învăţământ primar şi secundar din municipiul Chişinău se organizează la distanţă. 

 Procesul educațional în instituțiile de învățământ special va fi organuzat cu prezență fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii de clasă cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de MEC.

 In acest context, directorii instituțiilor de învățământ preşcolar, primar, secundar şi extraşcolar, publice și private, în limita domeniilor de responsabilitate vor asigura organizarea procesului educațional la distanță cu respectarea Metodologiei privind continuarea la distanţă a procesului educaţional în condiţii de carantină, aprobată prin ordinul MECC nr.351 din 19.03.2020 şi a Reperelor metodologice privind securitatea şi siguranţa online a elevilor în procesul educaţional la distanţă pentru instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal în anul de studii 2020-2021, aprobate prin ordinul MECC nr.1069 din 06.10.2020, monitorizând desfășurarea orelor, de către cadrele didactice la distanță, conform orarului stabilit, vor recomanda cadrelor didactice şi părinţilor elevilor utilizarea Bibliotecii digitale „Educaţie online” ca resursă de asigurare a procesului educaţional la distanţă, vor raporta zilnic datele statistice privind rezultatele monitorizării situaţiei Covid-19 în instituţia de învăţământ şi situaţiile excepţionale din instituţie.

 Totodată, conducătorii instituțiilor de învățământ preşcolar, primar, secundar şi extraşcolar, publice și private vor asigura regim special de lucru, prin atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru funcţionalitatea instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la serviciu, cu respectarea Codului muncii, vor asigura respectarea măsurilor stabilite de prevenire și control a infecției Covid-19.

 Se atenționează angajații instituțiilor de învățământ general că nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova şi a Comisiei extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere conform legislației în vigoare.