Organizarea tezelor semestriale din învățământul liceal în anul de studii 2021-2022

Astăzi, 01 Decembrie 2021, în conformitate cu Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal, pentru anul de studii 2021-2022, aprobat prin Ordinul MEC nr. 200 din 20.02.2021, Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor învățării, promovarea şi absolvirea în învățământul primar şi secundar şi în scopul organizării eficiente a evaluărilor semestriale în învățământul liceal pentru anul şcolar 2021-2022, Direcţia inspecţie şcolară din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a organizat ședința cu directorii instituțiilor de învățământ liceal și responsabilii de organizarea tezelor semestriale. Activitatea s-a desfășurat on-line.

Menționăm că tezele semestriale în anul de studii 2021-2022 se organizează în perioada:

  • Sesiunea de iarnă: 10-17.12.2021
  • Sesiunea de vară: 16-24.05.2022
  1. Tezele semestriale din sesiunea de iarnă
Profilul Limba de instruire Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a

 

Real Română Matematica

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

Matematica

Limba străină I

Disciplină la solicitare

Matematica

Limba şi literatura română

Limba străină I

Rusă Matematica

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

Matematica

Limba străină I

Disciplină la solicitare

Matematica

Limba şi literatura română

Limba străină I

Umanist Română Istoria românilor şi universală

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

 

 Istoria românilor şi universală

Limba străină I

Disciplină la solicitare

 

Istoria românilor şi universală

Limba şi literatura română

Limba străină I

Rusă Istoria românilor şi universală

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

 

Istoria românilor şi universală

Limba străină I

Disciplină la solicitare

 Istoria românilor şi universală

Limba şi literatura română

Limba străină I

Arte Română Proba de profil*

Limba şi literatura română Disciplină la solicitare

Proba de profil*

Limba străină I

Disciplină la solicitare

Proba de profil*

Limba şi literatura română Limba străină I

Rusă Proba de profil*

Limba şi literatura română Disciplină la solicitare

Proba de profil*

Limba străină I

Disciplină la solicitare

Proba de profil*

Limba şi literatura română Limba străină I

Sport Română Proba de profil

Limba şi literatura română Disciplină la solicitare

Proba de profil

Limba străină I

Disciplină la solicitare

Proba de profil

Limba şi literatura română Limba străină I

Rusă Proba de profil

Limba şi literatura română Disciplină la solicitare

Proba de profil

Limba străină I

Disciplină la solicitare

Proba de profil

Limba şi literatura română Limba străină I

 

 

  1. Tezele semestriale din sesiunea de vară

 

Profilul Limba de instruire Clasa a X-a  

 

Clasa a XI-a

Real Română Matematică

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Matematică

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Rusă Matematică

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Matematică

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Umanist Română Istoria românilor şi universală

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Istoria românilor şi universală

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Rusă Istoria românilor şi universală

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Istoria românilor şi universală

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Arte Română Proba de profil*

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Proba de profil*

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Rusă Proba de profil*

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Proba de profil*

Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Sport Română Proba de profil

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Proba de profil

 Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Rusă Proba de profil

Limba străină I

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

Proba de profil

 Limba şi literatura română

Disciplină la solicitare

* (alta decât cea susţinută în sesiunea de iarnă)

 

Totodată, directorii instituțiilor de învățământ secundar, ciclul II vor organiza şi desfăşura tezele semestriale în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea şi notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 70 din 30.01.2020, elaborând orarul desfăşurării tezelor semestriale în instituția de învățământ, prezentându-l, pentru coordonare, la DGETS (biroul 41) până la 07.12.2021 în sesiunea de iarnă și până la 12.05.2022 în sesiunea de vară.

În mod obligatoriu, directorii instituțiilor de învățământ secundar, ciclul II vor aduce la cunoştinţa cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, toată informația aferentă organizării și desfășurării tezele semestriale, anul şcolar 2021-2022.

  • Anexă Ordinul DGETS

https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2021/12/0443_211201144334_001.pdf