Organizarea unui proces de alimentație calitativ în cadrul instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău, este principalul subiect discutat astăzi, 18 decembrie 2020, în cadrul unei ședințe de lucru organizată de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

Prezenți la activitate:

  • Inga IONESII, viceprimarul Primăriei municipiului Chișinău pe domeniu investiții și economie;
  • Zinaida POPA, consiliera fracțiunii PAS;
  • Membrii grupului de lucru privind reorganizarea sistemului de alimentație a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar;
  • Reprezentanții Direcțiilor Educație din sectoarele municipiului Chișinău.

Ședinţa a fost prezidată de Andrei PAVALOI, șef adjunct al DGETS. Îmbunătățirea calității alimentației copiilor și asigurarea unui proces de alimentație calitativ și în siguranță pentru toți copiii municipiului Chișinău, reprezintă un deziderat al DGETS. Astfel, scopul activității constă în evaluarea conformității procesului de alimentație a copiilor, în instituțiile de învățământ școlar și preșcolar din municipiul. În acest sens au fost trasate obiectivele clare de a asigura condiții bune pentru o alimentaţie de calitate a copiilor.

Întru organizarea unui proces de alimentație calitativ în cadrul instituțiilor de învățământ general, precum și în temeiul Conceptului privind reorganizarea procesului de achiziții a produselor alimentare in instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău, DGETS, în cooperare cu Direcțiile de sector vor organiza o procedură comună de achiziție a produselor alimentare pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din municipiu pentru semestrul I anul 2021, în temeiul Acordului de asociere semnat  la data de 16.10.2020 potrivit art. 13, alt.3) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Menționăm că, pe parcursul anului curent autoritățile administrației publice locale au depus eforturi comune în scopul revizuirii sistemului de alimentație în instituțiile municipale de învățământ, astfel fiind stabilit că procedurile privind achiziția produselor alimentare pentru instituțiile de învățământ vor fi organizate centralizat. În context reamintim că, DGETS este organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor în instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul.