„Pasiune pentru predare – excelență în educație”

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 „𝐏𝐚𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫𝐞 – 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞” inițiată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău cu scopul de a promova sistemul educațional. Prin această campanie ne propunem să identificăm și să evidențiem modele de bune practici printre cadrele didactice și de conducere din învățământul general al municipiului Chișinău. 

Astfel, periodic, pe pagina Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, veți afla ce stă la baza profesionalismului și dedicării cadrelor didactice, care sunt principiile de bază în educarea copiilor/elevilor și de ce au ales domeniul pedagogic.

Recent am fost prezenți la lecția publică de biologie, desfășurată la clasa a VIII-a, din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”. Elevii au fost ghidați de profesoara lor Hîncu Valentina, grad didactic I, care activează în această instituție al 6-lea an, dar se dedică domeniului educațional de 20 de ani.

Aceasta ne-a vorbit despre disciplina sa de suflet – biologia și ne-a răspuns la o serie de întrebări, pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine cum e să fii profesor.

  1. De ce ați ales pedagogia?

Dragostea mea pentru pedagogie a fost alimentată de mama mea – fost pedagog de biologie. Dorința mea a fost de a continua să împărtășesc cunoștințe, să inspir și să ghidez elevii în procesul lor de învățare și dezvoltare. Fiecare zi aduce provocări și recompense unice, iar bucuria de a vedea progresul și evoluția elevilor este sursa principală a satisfacției mele profesionale.

  1. Care sunt calitățile pe care trebuie să le posede un pedagog bun?

Un profesor bun trebuie să fie empatic în relație cu elevii săi, să ofere pasiune pentru disciplina pe care o predă pentru a motiva elevii să se angajeze activ în procesul de învățare, să fie flexibil în abordarea diferitor stiluri de învățare și ritmuri ale elevilor, să abordeze subiectele în mod inovator și să creeze experiențe de învățare captivante, să posede abilități de gestionare a conflictelor, să fie dedicat misiunii sale de a facilita învățarea și dezvoltarea elevilor, să fie dispus să investească timp și efort pentru îmbunătățirea continuă a măiestriei pedagogice.

  1. Ce vă motivează să veniți zilnic în fața elevilor?

În primul rând, pasiunea pentru predare este o forță motrice esențială. Dragostea față de copii, pasiunea pentru biologie și dorința de a împărtăși cunoștințe și experiențe sunt mecanisme forte care mă motivează zi de zi.  De asemenea, sunt motivată de progresul și succesele elevilor mei. Fiecare zi aduce cu sine mici victorii și realizări, iar bucuria de a vedea cum elevii înțeleg concepte noi sau depășesc obstacolele este o sursă continuă de satisfacție și mândrie.

  1. Care sunt principiile de bază în educarea elevilor?

În calitate de profesor, pun accent pe câteva principii esențiale pentru a asigura un proces de învățare eficient și susținător: adaptez metode și materiale didactice pentru nevoile individuale ale fiecărui elev, încurajez gândirea creativă și critică, participarea activă a elevilor în procesul de învățare prin intermediul discuțiilor, proiectelor și activităților practice, ofer feedback specific, constructiv și orientat spre îmbunătățirea rezultatelor școlare, pun accent pe legătura dintre cunoștințele teoretice și aplicarea lor în contextul real, colaborez, părinții și alți agenți educaționali pentru a sprijini cu succes dezvoltarea elevilor.

  1. Ce disciplină predați și ce va făcut să mergeți anume în această direcție?

Predarea biologiei nu este doar o profesie pentru mine, ci o vocație. Prin lecții interactive, experimente practice și explorarea directă a mediului înconjurător, încerc să creez un mediu de învățare care să alimenteze curiozitatea și să dezvolte gândirea critică. Îmi doresc ca elevii să nu vadă biologia doar ca pe o serie de informații, ci ca pe un instrument puternic pentru a înțelege lumea și pentru a lua decizii informate.

  1. Care sunt dificultățile pe care le întâlniți în procesul de predare?

Cu toate că dificultățile există (volum mare de muncă, cunoașterea noilor tehnologii, diversitatea de caractere ale elevilor etc.), rămân mereu motivată să îmi îndeplinesc misiunea de a ghida și de a influența viitorul prin educație. Pasiunea pentru profesia aleasă este motorul care mă ajută să depășesc obstacolele. Găsesc întotdeauna forța de a transforma dificultățile în oportunități de învățare și creștere atât pentru mine, cât și pentru elevii mei.

  1. Ce tehnici inovatoare de predare ați propune pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova?

Aș propune utilizarea tehnologiilor inovatoare care ar putea îmbunătăți semnificativ experiența de învățare a elevilor și ar putea contribui la dezvoltarea unei forțe de muncă mai pregătite și adaptabile. De exemplu, cursuri online, video-uri educaționale și jocuri interactive care ar putea face procesul de învățare mai atractiv și mai accesibil. Învățarea bazată pe proiecte poate stimula gândirea critică, rezolvarea de probleme și colaborarea între elevi. Integrarea tehnologiilor de realitate virtuală în procesul de învățare ar putea crea experiențe educaționale captivante. De exemplu, elevii ar putea explora anatomia umană în detaliu folosind dispozitive de realitate virtuală sau ar putea interacționa cu modele tridimensionale ale subiectelor de studiu.

Lecția publică a avut ca subiect de abordare „Sămânța. Răspândirea semințelor”. Dna Valentina Hîncu susține că: „Elevii ar trebui să înțeleagă rolul sămânței în ciclul de viață al plantelor, să fie capabili să aplice cunoștințele dobândite în contexte practice…Am convingerea că voi alimenta curiozitatea elevilor și dorința de a explora autonom subiectul în profunzime, să își dezvolte interesul pentru domeniul biologiei vegetale. În esență, sper să văd nu doar o memorare pasivă a informațiilor, ci o asimilare activă și profundă a cunoștințelor despre sămânță, care să servească ca temelie solidă pentru înțelegerea mai largă a biologiei și a proceselor naturale.”

În viziunea Dnei Valentina Hîncu un profesor bun – „știe că predarea nu este doar o meserie, ci o vocație. Un profesor bun știe să se adapteze la schimbările constante din domeniul educației și să utilizeze tehnologiile și metodele pedagogice inovatoare pentru a menține elevii conectați și motivați.”

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Chișinău găzduiește 591 de elevi distribuiți în 22 de clase, beneficiind de ghidarea a 45 de cadre didactice, dintre ei 7 formatori naționali și 14 cadre cu grad superior. Rolul corpului profesoral este de a încuraja calitatea, performanța și accederea spre noi oportunități de manifestare și obținere a succeselor remarcabile. Instituția a beneficiat de mai multe proiecte: Eficientă energetică, Laboratorul Digital, Laboratorul Clasa Viitorului, RoboClub, Laboratoare de Biologie, Chimie, Fizică, dar și susținerea APL în reparația capitală a blocului alimentar.