Planul-cadru 2021-2022

În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău


Prin prezenta, vă informăm că in incinta DGETS municipiul Chișinău (bir. 32, et. I) se eliberează Planul-cadru, anul 2021-2022.
Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal (în continuare Planul-cadru) este un document normativ obligatoriu, fiind o componentă esențială a Curriculumului național. Alături de celelalte componente ale Curriculumului național, Planul-cadru asigură cadrul educațional necesar pentru formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care demonstrează independență de opinie și acțiune, responsabilitate, deschidere pentru dialogul intercultural în contextul valorilor naționale și internaționale. Planul-cadru asigură pentru elev oportunități de formare și dezvoltare a unui sistem de competențe suficiente pentru accedere la următoarele niveluri de învățământ.
Planul-cadru este aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în continuare MECC), este obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ general și reglementează organizarea procesului educațional pentru anul de studii
2021-2022 în învățământul primar, gimnazial și liceal.