Planul Municipal de Acțiuni dedicate marcării Zilei Naționale a Tineretului din Moldova și Zilei Internaționale a Studenților

Nr.

crt.

Denumirea acțiunii/

activității de tineret[1]

Descrierea acțiunii/activității

(2-3 propoziții per acțiune)[2]

Responsabil

(nume, prenume, funcția, instituția/organizația,

număr de telefon, adresa de e-mail)[3]

Data și locul desfășurării[4] Parteneri implicați[5]
1. Program festiv consacrat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei Internaționale a  Studenților Marcarea Zilei Naționale a Tineretului FOSTM,  Eugen Balan,

Președinte

DGETS

17.11.2021, Palatul Republicii,

Ora 17.00

DGETS, Campania TeleradioMoldova
2. Festivalul Național de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, ediția a VII-a Identificarea tinerilor dotați și promovarea colectivelor corale Uniunea Muzicienilor din Moldova

DGETS

17-18.11.2021, Format Online DGETS

Campania Teleradio Moldova

MEC

3. Concursul pentru elevi și tineri „Mobilizarea Tinerilor în Antreprenoriat, MTiA”, ediția a II-a Identificarea tinerilor  cu capacități cognitive,  ce stimulează spiritul de echipă, dezvoltă inteligența, logica, perspicacitatea  și promovează ingeniozitatea,

 

Asociația GEN Moldova,

Fortuna Olesea

DGETS

01-30.11.2021,

Format Online

DGETS

Asociația GEN Moldova

4. Campania de vaccinare împotriva COVID-19 în mediul tinerilor Promovarea vaccinării și a modului sănătos de viață în rândurile tineretului  Ministerul Educației și Cercetării al RM, Ministerul Sănătății al RM,  FOSTM,  Eugen Balan,

Președinte

06-24.12. 2021 DGETS

MEC

MS

FOSTM

5. Concursul municipal de videoclipuri și interpretări muzicale „Familia leagăn de dor” Încurajarea tinerilor talente în domeniul interpretării vocale și oferirea posibilității exprimării artistice DGETS, instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

 

24-30.11.2021 DGETS
6. Concursul ecologic municipal  în format online „Trăistuța Speranței” Promovarea acțiunilor cu caracter ecologic, educația elevilor și tinerilor  în spiritul responsabilității față de natură și viață DGETS, instituțiile de învățământ extrașcolar din municipiul Chișinău 01 -30 noiembrie 2021 DGETS
7. Sâmbătă ecologică Evenimentul are drept scop dezvoltarea cetățeniei active, educarea tineretul, și implicarea lor în muncă în folosul comunității. Veaceslav Colesnic, specialist principal, Pretura, tel. 069742552, E-mail: veaceslav_colesnic@mail.ru 06 noiembrie 2021 Executanții al serviciului de alternativă în sectorul, Asociația elevilor din sector, asociațiile obștești sportive din sector.
8. Ziua educației patriotică (dedicată zilei recrutului) Evenimentul are drept scop educarea patriotică

a tineretului.

Veaceslav Colesnic, specialist principal, Pretura, tel. 069742552, E-mail: veaceslav_colesnic@mail.ru 11 noiembrie 2021, mun. Chișinău, str. Milano, 10. Centrul Militar al Municipiului Chișinău, elevii din Școli Professionale din sector.
10 Conferință ”Drepturile și obligațiunile tineretului în RM” Evenimentul are drept scop informare despre Drepturile și obligațiunile tineretului în RM Veaceslav Colesnic, specialist principal, Pretura, tel. 069742552, E-mail: veaceslav_colesnic@mail.ru Online, Platforma ZOOM,

12 noiembrie 2021

CMTC, asociațiile obștești din sector.
11 Conferință ”Combaterea șomajului în rîndul tineretului”, experiență, perspectiva și căi de soluționare. Evenimentul are drept scop informare despre situația în domeniul forței de muncă. Secția cultură, tineret și sport, Pretura, tel. 022 29 50 78, E-mail: eiepure@mail.ru Online, Platforma ZOOM.

25 noiembrie 2021

 Oficiul forței de muncă, CMTC, ONG din sector
12. Program de concert în cadrul ”Zilei Tineretului”. Evenimentul are drept scop marcarea cadrul ”Zilei Tineretului”. Ludmila Rotaru, specialist principal, Pretura, tel. 060504141. E-mail: eiepure@mail.ru AMTAP,

18 noiembrie 2021

Orchestra de fanfara al AMTAP, conducătorul Oleg Cazacu.
13 Proiect de informare „Abstract” Scopul proiectului este de a organiza activități non-formale de informare, motivare și responsabilizare a 100 de elevilor cu privire la modalitățile și oportunitățile de implicare în viața civică a societății. Liviana Funză, membră,

A.O. ”Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău”

Email: livianafrunza11@gmail.com

Pe parcursul lunii noiembrie

Instituțiile de învățământ din sectorul Centru

A.O. ”Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău”

Consiliul Local de Tineret Centru

Pretura sectorului Centru

14 Seminar „Sunt tânăr, sunt voluntar” Scopul seminarului este de promovarea spiritul de voluntariat în rândul tinerilor și dezvoltarea personală prin implicare civică în comunitate. Participanți 20 de persoane. Tatiana Gamarț, specialist pe tineret,

Pretura sectorului Centru

Telefon 022 270 442

Email: cultura@chisinaucentru.md

11.11.2021

Pretura sectorului Centru

Instituțiile de învățământ din sector, Consiliul Local de Tineret Centru, grupurile locale de inițiativă
15 Cafenea publică „Probleme tânărului modern” Scopul comunicarea tinerilor cu autoritățile publice locale privind problemele cu care se confruntă tânăra/a modern în viața cotidiană. Participanți 25 de persoane. Sorin Afanasiu, președinte,

”Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău”

Email: sorin.afanasiu1@gmail.com

09.11.2021

Pretura sectorului Centru

Instituțiile de învățământ din sector, Consiliul Local de Tineret Centru, grupurile locale de inițiativă, Pretura sectorului Centru
16 Flash-mob „Trezirea spiritului civic în rândul tinerilor” Scopul sensibilizarea opinii publice privind implicarea activă a tinerilor în viața comunitară.

Participanți 20 de persoane.

Adelina Silvciuc, președintă, Consiliul Local de Tineret Centru

Email: slivciucadelina@gmail.com

12.11.2021

Scuarul Mihai Eminescu

Pretura sectorului Centru Consiliul Local de Tineret Centru
17 O pictură murală Dedicată activismul civic al tinerilor în viața civică a societății.

Participanți 20 de persoane.

Adelina Silvciuc, președintă, Consiliul Local de Tineret Centru

Email: slivciucadelina@gmail.com

Pe parcursul lunii noiembrie

Locul desfășurării urmează a fi identificat

Consiliul Local de Tineret Centru

A.O. „Urban Spirit Family”

18 Festivalul-concurs „Focul din vatră”, în memoriam                         D. Matcovshi. Proiectul are drept scop valorificarea cuvîntului artistic matcovshian, promovarea valorilor naționale, dragostei de neam și țară. Liuba Mardari, director adjunct, Centrul de Excelență în Transporturi,

 

Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport.

14 septembrie –    20 noiembrie;

 

Format on-line

Ministerul Educației și Cercetării;

 

Centrul de Excelență în Transporturi;

 

Pretura sectorului Botanica;

19 Autoconducerea școlară — deschiderea spre democrația participativă Proiectul are drept scop constituirea consiliilor elevilor / studenților în instituțiile de învățământul profesional tehnic din sectorul Botanica (școli profesionale, centre de excelență, colegii). Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport;

 

Liviana Frunză, președinte, Consiliul Local al Tinerilor din Botanica.

01.10 – 30.11;

— Pretura sectorului Botanica;

 

— Instituțiile de învățământ profesional tehnic din sectorul Botanica.

Consiliul Local al Tinerilor din Botanica (CLTB);

 

Consiliile locale ale tinerilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic din sectorul Botanica (CLT).

20 Seminar: Botanica pentru democrația participativă Proiectul are drept scop informarea tinerilor cu privire la conceptul de democrație participativă și instruirea acestora în privința mecansmelor de influențare a factorilor de decizie. Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport;

Liviana Frunză, președinte, (CLTB).

8-21 noiembrie,

Pretura sectorului Botanica;

 

Instituțiile de învățământ profesional tehnic din sect. Botanica

CLTB;

 

CLT.

21 Post Forum de Tineret Evenimentul are drept scop formularea propunerilor pentru componenta de tineret pentru anul 2022 a APL , în baza necesităților indentificate prin intermediul Sondajului Municipal al Tinerilor. Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport;

 

Liviana Frunză, președinte, CLTB.

13 noiembrie,

 

Pretura sectorului Botanica.

CLTB;

 

CLT.

22 Ziua internațională a voluntariatului- Seminar informativ: ce este voluntariatul? Evenimentul are drept scop informarea tinerilor din sectorul Botanica despre voluntariat. Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport;

Liviana Frunză, președinte, CLTB.

5 decembrie,

 

Pretura sectorului Botanica.

CLTB;

 

CLT.

23 Seminar informativ: Tinerii antreprenori Proiectul are drept scop informarea tinerilor cu privire la domeniul antreprenoriatului și dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale acestora. Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport;

 

Liviana Frunză, președinte, CLTB.

13 -19 decembrie,

 

Pretura sectorului Botanica.

CLTB;

 

CLT.

24 Campanie de caritate:

Curierii Fericirii

Campania are drept scop colectarea produselor alimentare neperisabile și a produselor de igienă pentru familiile social-vulnerabile din sectorul Botanica. Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport;

 

Liviana Frunză, președinte, CLTB.

1 — 25 decembrie,

 

Pretura sectorului Botanica.

CLTB;

 

CLT.

25 Gala Voluntarilor Scopul activității este de a remarca și premia cei mai activi tineri voluntari și consilieri din echipa Consiliului Local al Tinerilor din Botanica. Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport;

 

Liviana Frunză, președinte, CLTB.

18 decembrie,

 

Pretura sectorului Botanica.

CLTB;

 

CLT.

26 Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri de iarnă „Florile dalbe”, ed.  a XXIII-a cu participarea tineretului Scopul festivalului este depistarea și promovarea tinerilor talente, susținerea mișcării de amatori, readucerea în actualitate a obiceiurilor și tradițiilor de iarnă. Vadim Smîntînă, șef, Secția cultură, tineret și sport.

 

10 / 17 decembrie,

 

Pretura sectorului Botanica.

Direcția Cultură;

 

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport.

 

27 Start Zilelor Tineretului Activități educativ –informative, mese rotunde, treninguri, dezbateri, ateliere de lucru, lecții de propagare a unui mod de viață sănătos, expoziții de carte, programe distractiv–artistice, recitaluri de poezie, promovarea tinerilor. Tatiana Ciobanu,

specialist principal SCTS

e-mail: tciobanu76@gmail.com

+37360558919

08.11.2021

În instituțiile de învățământ, cultură, bibliotecile,

ONG-urile, întreprinderile, organizațiile din sector.

Instituțiile de învățământ, cultură, bibliotecile,

ONG-urile, întreprinderile, organizațiile din sector, Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă, CMT, CMTC,CLT

28 Concurs online

„Flash-mob”

Scopul: organizarea unui flash-mob prin care se adresează un mesaj de felicitare tuturor tinerilor prin dans, muzică, teatru și poezie.

 

Alisa Țîgulschi, specialist superior

e-mail  suceveanualisa@gmail.com

+37368636692

 

08-15.11.2021

Pretura Sectorului Ciocana

Instituțiile de învățământ, cultură,

Cluburile sportive, organizațiile din sector

29 Expoziție de carte

“Sunt tânăr și am viitor ”

 

Scopul: promovarea lecturii în rândul tineretului.

 

 

Tatiana Ciobanu,

specialist principal SCTS

e-mail: tciobanu76@gmail.com

060558919

09 -19 .11. 2021

Biblioteca Transilvania

Biblioteca Transilvania
30 Program de asistență juridică pentru tinerii din

sectorul Ciocana.

Scopul: Acordarea suportului juridic gratuit tinerilor . Tatiana Ciobanu,

specialist principal SCTS

e-mail: tciobanu76@gmail.com

+37360558919

Larisa Buga

Director adjunct

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

01.11 – 30.11.2021

Clinica Juridică a Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată

 

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
31 Masă rotunda cu tematica: “Problema bullingului și necesitatea implementării unor programe pe combaterea și prevenirea acestui fenomen.”

 

Scopul activității este de  a reuni reprezentanții sectorului asociativ de tineret , autorităților publice locale, societății civile și instituțiilor de învățământ  pe o platformă de discuții comună.

Vor fi puse în discuție situația actuală privind bullingul în școli și pe stradă, și se va încerca să se identifice soluțiile de rezolvare a acestei probleme.

Tatiana Ciobanu-

Specialist principal, Secția Cultură, Tineret și Sport a Preturii Ciocana

e-mail: tciobanu76@gmail.com

060558919

Roman Andriiv — președintele Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă

Platforma.tinerilor@gmail.com

+37379819841

 

13.11.2021

Pretura Ciocana

Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă
32 Training „Dezvoltarea abilităților de gândire critică” Scopul : instruirea în rândul  tinerilor pentru dezvoltarea gândirii critice și informarea privind modul de realizare a dezbaterilor. Tatiana Ciobanu-

Specialist principal, Secția Cultură, Tineret și Sport a Preturii Ciocana

e-mail: tciobanu76@gmail.com

060558919

Ion Bulgac

Președinte Asociația Națională pentru Dezbaterile Academice

e-mail: andamoldova@gmail.com

+37369335651

14.11.2021

Pretura Ciocana

 

Asociația Națională pentru Dezbaterile Academice
33 Importanța Serviciului militar în dezvoltarea și formarea tinerei generații Scopul:Promovarea patriotismului și cultivarea responsabilității cetățenești față de Republica Moldova. Iurie Ursu

Specialist principal, SCTS

e-mail: colursu@mail.ru

+37379708131

16.11.2021

Pretura Ciocana

Centrul Militar Chișinău
34 Workshop

“Istorii de succes, pentru a menține tinerii în Republica Moldova”

Scopul : familiarizarea și inițierea  tinerilor cu istorii de succes a tinerilor din Republica Moldova. Carolina Cheianu

Director adjunct

Colegiul Tehnic al UTM

c_cheianu@yahoo.com

+37369284768

17.11.2021

Online.

Colegiul Tehnic al UTM

 

Colegiul Tehnic al UTM

35 Concurs

“ O dictare pentru fiecare”

Ediția a II.

Scopul : verificarea competențelor de scriere în limba română , dar și motivarea elevilor și a tinerilor în exprimarea corectă și promovarea limbii române în comunitate. Tatiana Ciobanu, specialist principal, Secția Cultură, Tineret și Sport

e-mail tciobanu76@gmail.com

+37360558919

Nicolae Grițco

Director adjunct

Școala Profesională nr.7

e-mail:nicolaegritco1@gmail.com

+3736969958

19.11.2021

Biblioteca Transilvania

Biblioteca Transilvania

 

Școala Profesională nr.6

36 Dezbatere: AP crede că ratificarea Convenției de la Istanbul va rezolva problema violenței domestice.

 

 

Scopul activității este de a prezenta plusurile și minusurile ratificării Convenției de la Istanbul prin prisma unor dezbateri.

 

Tatiana Ciobanu-

Specialist principal, Secția Cultură, Tineret și Sport a Preturii Ciocana

Roman Andriiv — președintele Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă

Platforma.tinerilor@gmail.com

+37379819841

 

20.11.2021

Pretura Ciocana

Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă
37 Competiții sportive Scopul: promovarea modului sănătos de viață și a petrecerii timpului liber în format util pentru tinerii Alisa Țîgulschi, specialist superior

e-mail  suceveanualisa@gmail.com

+37368636692

21.11.2021

Global Fitness Ciocana

Global Fitness Ciocana
38 Balul Bobocilor — 2021 Scopul :formarea competențelor specific domeniilor extrașcolare și definirea talentelor, aptitudinilor de tip artistic. SCTS

Email:

info@pretura.ciocana.md

 

Pe parcursul lunii noiembrie în instituțiile de   învățământ Instituțiile de   învățământ,
39 Excursie

La AO clubul de hipism  „Sparta” pentru cei mai activi tineri

Scopul : informarea tinerilor cu activitatea clubului de hipism. Organizarea odihnii confortabile și interactive. SCTS

e-mail: info@pretura.ciocana.md

24.11.2021

AO clubul de hipism  „Sparta”

AO Clubul de hipism  „Sparta”
40 Festivitatea de menționare  a celor mai activi tineri, învingători în competițiile sportive și concursuri Scopul: premierea partenerilor și a celor mai activi participanți în cadrul activităților dedicate Zilelor Tineretului în sectorul Ciocana. SCTS

e-mail: info@pretura.ciocana.md

26.11.2021

Pretura sectorului Ciocana

 
41 Clubul de dezbateri “Tinerii sunt schimbarea” Acest proiect are drept scop dezvoltarea gândirii critice a tinerilor și crearea unei deprinderi de a susține permanent afirmațiile pe care le denunți cu dovezi persistente.

Obiective:

—          promovarea dezbaterilor în sectorul de tineret;

—          promovarea lucrului în echipă eficient;

—          dezvoltarea unei gândiri critice bazate pe susținerea afirmațiilor sau opiniei proprii.

 

Cojocaru Svetlana, specialist tineret Primăria com. Bubuieci

tel. 069307011, email: coj.svetlana@mail.ru

Ambrosii Arina, Președinte al Consiliului Local de Tineret din Bubuieci,

Telefon:

068088924,

Email:

arina.ambrosii@gmail.com

01-03 noiembrie  2021, 15.00

Sala de ședințe a Primăriei comunei Bubuieci

Primăria, Consiliul Local de Tineret din Bubuieci,

Platforma Naționala a Tinerilor pentru Participare Activă,

Consiliul Elevilor Instituției Publice Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”,

Grupuri de inițiativă din localitate.

42 Sesiune informativă “Voluntariatul pentru viitor” Evenimentul are drept scop promovarea acțiunilor de voluntariat în rândul tinerilor din comunitate.

Obiective:

—          instruirea tinerilor din satele Bubuieci, Bîc și Humulești în voluntariat;

—          motivarea tinerilor în activități de dezvoltare a comunității;

—          implicarea tinerilor în procesul decizional al localității.

 

Ambrosii Arina, Președinte al Consiliului Local de Tineret din Bubuieci,

Telefon:

068088924,

Email:

arina.ambrosii@gmail.com

Cojocaru Ariadna, Secretar General al Consiliului Local de Tineret din Bubuieci,

Telefon:

079326688, Email:

ariadnacojocaru0@gmail.com

 

 

04 noiembrie 2021, 14.00

Online, platforma ZOOM

Consiliul Local de Tineret din Bubuieci,

Consiliul Elevilor Instituției Publice Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”,

Grupuri de inițiativă din localitate.

 

43 Plantăm Fapte Bune Evenimentul are drept scop plantarea a 100 de copaci pe terenuri, inclusiv degradate, din comuna Bubuieci Cojocaru Svetlana, specialist tineret Primăria com. Bubuieci

tel. 069307011, email: coj.svetlana@mail.ru

 

05 noiembrie 2021, ora 12.00,

Teritoriul fostei gunoiști;

Teritoriul adiacent drumulului Bubuieci- Humulești,

Cimitirul vechi Bubuieci

 

Primăria com. Bubuieci,

Consiliul Local de Tineret din Bubuieci, locuitorii comunei

 

44 Festivalul de Film Acest proiect își propune ca obiective:

—          creșterea numărului evenimentelor cultural-artistice care îndeamnă tinerii să petreacă timpul liber într-o atmostferă amicabilă și plăcută;

—          creșterea numărului de persoane consumatoare de cultură;

—          intensificarea situației de dialog și interacțiune dintre tinerii din comunitate;

—          consolidarea relației bilaterale dintre Consiliul Local de Tineret din Chișinău și sectorul de Tineret din comuna Bubuieci.

 

Cojocaru Svetlana, specialist tineret Primăria com. Bubuieci

tel. 069307011, email: coj.svetlana@mail.ru

 

Smînînă Corina, Coordonator al Departamenului Proiecte pentru Tineri din Consiliului Local de Tineret din Bubuieci,

 

Telefon:

060331351,

 

Email:

corina.smintina@gmail.com

 

06-07 noiembrie 2021, 17.00

Sala de evenimente, Primăria comunei Bubuieci

Primăria com. Bubuieci,

Consiliul Local de Tineret din Bubuieci

 

45 Primul Forum

Comunitar al Tinerilor din comuna Grătiești (online)

În cadrul primului Forum Comunitar al Tinerilor din comuna Grătiești se vor invita peste 50 de tineri pentru a identifica problemele și necesitățile tinerilor, precum și viziunile lor despre viitor.

La finele Forulmului va fi format un Grup de Lucru din 15 tineri ce doresc să se implice în soluționarea problemelor din comunitate.

 

Maria Boico, director interimar al Centrului de Tineret Grătiești;

Tel. 069449015

 

Email:ctgratiesti@gmail.com

 

06.11.21, 15.00,  online, Platforma ZOOM

 

(Link-ul de acces va fie expediat participanților înregistrați.)

 

Instituții publice, ONG -ul de tineret ”Generația Mea”, Consiliul Local al Tinerilor

 

46 Ateliere de lucru pentru

Planificarea Strategică

În cadrul Atelierului de Planificare Startegică, Grupul de Lucru va lucra asupra elaborării Strategiei Locale de Tineret din comuna Grătiești Maria Boico, director interimar al Centrului de Tineret Grătiești;

Tel. 069449015

 

Email:ctgratiesti@gmail.com

1-25.11.202,

Centrul de Tineret Grătiești

Instituții publice, ONG -ul de tineret ”Generația Mea”, Consiliul Local al Tinerilor

 

47 Al doilea Forum

Comunitar al Tinerilor din comuna Grătiești

(online)

În cadrul celui de-al 2-lea Forum Comunitar al Tinerilor va fi prezentat proiectul Strategiei Locale de Tineret  și organizate dezbateri publice privind conținutul Strategiei. Maria Boico, director interimar al Centrului de Tineret Grătiești;

Tel. 069449015

 

Email:ctgratiesti@gmail.com

27.11.21, 15.00,  online, Platforma ZOOM

(Link-ul de acces va fie expediat participanților înregistrați.)

Instituții publice, ONG -ul de tineret ”Generația Mea”, Consiliul Local al Tinerilor

 

48 Ziua Mondială a Orașelor Concurs de prezentări în Power Point „Orașele lumii” Biblioteca Orășenească Vadul lui Vodă 01.11.2021 LT „Ștefan  Vodă”
49 Hramul or. Vadul lui Vodă Concurs  de eseie „Orașu meu natal” Biblioteca Orășenească Vadul lui Vodă 07.11.2021 LT „Ștefan  Vodă”
50 Ziua Națională a Tineretului și Ziua Internațională a Studentului Masa rotundă „Cartea și Internetul” Biblioteca Orășenească Vadul lui Vodă 17.11.2021 LT „Ștefan  Vodă” CLT Vadul lui Vodă
51 Masă rotundă cu genericul «Gestionarea corectă a banilor».

 

În cadrul mesei rotunde se vor discuta cele mai eficiente strategii de gestionare a banilor.

 

Tatiana Gratii,  director adjunct pentru educație

Tel. 068807303 .

 

15.11.21-19.11.21 online,Platforma Google.meet. Complexul Educațional Gimnaziul-grădiniță Cruzești.

 

52 Ora clasei «Drepturile și obligațiunile tineretului de azi».

 

Discuții de grup pe articole din Convenția privind drepturile copilului.Analiza situațiilor care au apărut, discutarea sarcinilor și cerințelor care sunt puse în fața unui tânăr din zilele noastre.

 

Gratii Maia, diriginta cl. a VIII-a

Tel. 067161914.

 

  Elevii clasei a VIII-a

Complexul Educațional Gimnaziul-grădiniță Cruzești.

 

53 Ziua recrutului Manifestare cultural festivă BALACCI Svetlana, specialist principal, Pretura sectorului Rîșcani, tel.069231415

svetlana_balacci1969@mail.ru

 

Noiembrie,

Scuarul „Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire”

Centrul Militar al municipiului Chișinău
54 “Vreau să fiu voluntar” Sesiune non-formală de instruire despre domeniul voluntariatului, tipurile de voluntariat și legislația în vigoare cu privire la voluntariat.

 

SAINSUS Vadim, specialist principal, Pretura sectorului Rîșcani, tel. 069612834

vasai72@mail.ru

Noiembrie,

Pretura sectorului Rîșcani

A.O. “Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău”
55 “Inițiativa îmi aparține” Sesiune non-formală de instruire despre participarea în procesul decizional și mecanismele de participare la nivel local. SAINSUS Vadim, specialist principal, Pretura sectorului Rîșcani, tel. 069612834

vasai72@mail.ru

Noiembrie,

Pretura sectorului Rîșcani

A.O. “Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău”
56 „UNI FIGHT – unified„ Concurs inter-universitar de Stand-up. Eveniment destinat interacțiunii studenților din diferite instituții. BÎRSA Corina, președinta Senatului Studențesc al ASEM, tel. 068641156

birsa.corina@gmail.com

Noiembrie,

Draft Arena, Botanica

Rețeaua de Berării Draft
57 Training „Cumpărarea acțiunilor. Activitatea investițională” Eveniment educational orientat spre ghidarea tinerilor în investirea în acțiuni și utilizarea corectă a resurselor financiare. BÎRSA Corina, președinta Senatului Studențesc al ASEM, tel. 068641156

birsa.corina@gmail.com

Noiembrie,

Online

Vlad Caluș
58 „În mintea celor 100 de ASEM-iști” Concurs universitar de divertisment și logică. Eveniment destinat studenților ASEM, bazându-se pe conceptul «100 de moldoveni au zis». BÎRSA Corina, președinta Senatului Studențesc al ASEM, tel. 068641156

birsa.corina@gmail.com

Noiembrie,

ASEM

Academia de Studii Economice a Moldovei,

Agenți economici

59 B2S

Business to students

Eveniment educațional destinat studenților interesați în lansarea și administrarea unui business de success. BÎRSA Corina, președinta Senatului Studențesc al ASEM, tel. 068641156

birsa.corina@gmail.com

Noiembrie,

Butcher, Centru

Butcher Pub