Precizare cu referire la admiterea în învățământul liceal din municipiul Chișinău

Ca urmare a nemulțumirii în legătură cu faptul că un liceu din municipiul Chișinău nu a întrunit condițiile regulamentului pentru formarea claselor de liceu, DGETS vine cu următoarele precizări:

– În scopul garantării dreptului copiilor la educație de calitate, DGETS se ghidează de prevederile Codului Educației și actele normative de aplicare a acestora.

Conform metodologiei de admitere în învățămîntul liceal, aprobat de MEC, clasele liceale se vor deschide în strictă conformitate cu prevederile normative în vigoare, cu cel puțin 2 clase a X-a de liceu, cu numărul de elevi în clase stabilit în conformitate cu normele în vigoare.

– Totodată, este de menționat că DGETS a desfășurat ședințe cu directorii instituțiilor de învățământ, în scopul admiterii regulamentare a elevilor în clasele a X-a de liceu. Atât în cadrul ședințelor, cât și prin intermediul ordinelor emise pe parcursul lunilor mai și iunie, directorilor li s-a delegat obligația de a organiza admiterea în clasa a X-a în conformitate cu Metologia de admitere și ordinele Ministerului Educației și Cercetării.

– Periodic, pe parcursul sesiunii de admitere, care s-a finalizat la data de 17.08.2021, directorii au fost atenționați asupra obligativității organizării regulamentare a sesiunii de admitere în învățământul liceal.

Având în vedere că sesiunea de admitere în învățământul liceal s-a finalizat la data de 17.08.2021, directorul instituției urma să informeze părinții despre admiterea neregulamentară în instituție. Din informațiile livrate către DGETS, părinții n-au fost informați despre situația creată în instituție. Astfel, s-a constatat nerespectarea de către directori a ordinilor și circularelor MEC și a DGETS.

– În acest context, DGETS nu a emis niciun ordin de interzicere sau transfer a elevilor. S-a venit cu propuneri prin circulara nr.

până ̆ la începutul anului de studii (01.09.2021), directorii instituțiilor de învățământ mai pot redresa situația, dacă se depune efort.

Rezultatul pozitiv poate fi asigurat pentru clasa a X-a prin atragerea elevilor care nu au fost admișu la Colegii (este perioada de finalizare a admiterii în Colegii).

Rețelele de clasă vor fi aprobate de DGETS până la 05.09.2021. În contextul aprobării rețelelor de clasă, se va evalua și efortul fiecărui director pentru respectarea actelor normative și administrative.

– Reieșind din cele expuse mai sus, DGETS a facilitat accesul elevilor la educație, oferind șansa de încadrare în învățământ liceal tuturor elevilor.