Premiul municipal pentru tineret in domeniile literaturii, artei, științei, tehnicii și activism civic, ediția 2021

Pe parcursul a 25 de ani circa 280 de tineri s-au învrednicit de titlul de laureat ai Premiului în diverse domenii

 Concursul Premiul municipal pentru tineret in domeniile literaturii, artei, științei, tehnicii și activism civic este o activitate anuală desfășurată de DGETS, dedicată realizărilor tinerilor. Este un concurs care a început istoria  sa în anul 1996  și este cea mai longevivă activitate pentru tineret din cadrul DGETS.

Scopul concursului constă în depistarea, susținerea și promovarea tinerilor cu certe aptitudini artistice și performanțe deosebite în diverse domenii de activitate prin remarcarea realizărilor  acestora.

De menționat faptul că în acești ani partenerul fidel al  concursului este Academia de Știință a Moldovei, care  participă la identificarea tinerilor talente și promovarea continue a  acestora.

Și în acest an, 2021, DGETS  a lansat Concursul în  luna februarie,  prin plasarea anunțului și Regulamentului de desfășurare aprobat, pe rețelele oficiale. Perioada de recepționare a dosarelor fiind februarie – octombrie. În perioada dată au fost recepționate 16 dosare.  Examinând componența dosarelor înaintate, putem menționa faptul că în acest an  tinerii  solicitanți au dat prioritatea științei.            

În urma dosarelor recepționate a fost instituită, în colaborare cu Academia de Știință a Moldovei,  Comisia de evaluare a dosarelor. În perioada noiembrie-decembrie Comisia a evaluat dosarele candidaților și a luat următoarea DECIZIE:

              

Nr Nume prenume candidat Domeniul Instituția care a inaintat Denumirea lucrării Decizia

Comisiei

1 Bîlici  Inna Știință/

pomicultura

Universitatea Agrară de Stat din Moldova Evaluarea unor soiurinoi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova Laureat

 

2 Usataia Irina Știință/chimie și tehnologie chimică Universitatea

de Stat  din Moldova

Inhibitori polifuncționali în baza compușilor coordinative ai unor metale 3d cu saliciliden- și picoliden-4-alil-S-alchilizotiosemiocarbazide substituite Laureat
3 Gînga Denis Artă/coregraf Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului   Cultural   Imaterial Colecția

Folclor coregrafic

Mențiune
4 Butucel Valentin Artă/muzică Uniunea Muzicienilor din Moldova Înregistrări audio Mențiune
5 Rusnac Anna Știință/chimie Universitatea

de Stat   din Moldova

Materiale inovative cu proprietăți biologice avansate Laureat
6 Dementieva Diana Știință/filologie Universitatea

de Stat   din Moldova

Monografia Caleidoscopul lecturii. Principalele direcții ale teoriei lecturii din secolul al XX-lea. Laureat
7 Gherman Oxana Literatura

 

Candidat independent Volumul de poezie „Efect întârziat” Laureat
8 Tanasciuc Natalia Artă/muzică Uniunea Muzicienilor din Moldova Înregistrări audio

Rolul Tatianei , Opera „E. Oneghin”

Laureat
9 Volconovici

Onorin-Irinel

Știință/inginerie agrară Univeristatea Agrară de Stat din Moldova Ciclul de lucrări științifice (inc. monografie) cu tema: „Elaborarea și cercetarea instalațiilor ecologice automatizate cu consum redus de energie electrică pentri răcirea laptelui în condițiile Republicii  Moldova, utilizând frigul natural și artificial”            Laureat
10 Sîtnic Ina Știință/  traductologie Universitatea

de Stat  din Moldova

Colecție de lucrări științifico-metodice în domeniul științei umanistice, traductologie Laureat

 

11 Grup de autori:

Moldovan Cristina,

Timuș Ion,

Țurcan Olga

Știință/microbiologie Instituția Publică

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Strategii noi de conservare  a micromecetelor cu utilizarea nanoparticulelor Laureat
12 Arapu Gabriel Știință/medicina Independent Impactul epidemiilor și pandemiilor de ciumă din trecutul umanității versus situația pandemică actuală generată

de virusul SARS-CoV-2

Laureat
13 Șibaev Dmitri Arta plastică Independent Seria de picturi „Trepte”.
Articole științifice pentru teza de doctorat „Rolul desenului artistic în cadrul evoluției artelor plastice în Republica Moldova în secolul al XX-lea”
Laureat

 

Laureaților se înmânează Diploma, medalie și premiul bănesc stabilit conform Regulamentului concursului.