Prioritățile Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și planificarea eficientă a bugetului anului 2022

🗓În contextul planificării bugetului municipal pentru anul 2022, astăzi 28 octombrie 2021, a fost organizată ședința de lucru convocată de Viceprimara municipiului Chişinău, privind analiza situației actuale și stabilirea obiectivelor prioritare propuse spre realizare. Activitatea a întrunit reprezentanții DGETS și șefii direcțiilor educație din sectoarele municipiului Chișinău.
📌Principalele subiecte discutate au ținut de realizarea proiectelor propuse și stabilirea priorităților:
✅Consolidarea și extinderea rețelei instituțiilor municipale de învățământ;
✅Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a bazei tehnico-materiale în instituțiile de educație timpurie;
✅Instalarea pavilioanelor în grădinițele de copii din orașul Chișinău;
✅Dotarea cabinetelor de studii cu materiale didactice în conformitate cu prevederile curriculare;
✅Renovarea și dotarea cu echipamente a instituțiilor de învățământ special;
✅Realizarea proiectului de eficiență energetică în instituțiile de educație timpurie și cele de învățământ primar şi secundar din municipiul Chișinău.
💬În context, viceprimara municipiului Chișinău, Angela CUTASEVICI a menționat, că numai prin crearea unui mecanism de lucru eficient de realizare a proiectelor comune și o colaborare constructivă prin completarea reglementărilor privind procedura de evaluare а rezultatelor proiectelor în derulare se va reuși asigurarea rezultatelor măsurabile și reale. Astfel, se va diminua riscul de întârziere а evaluării rapoartelor anuale și а alocării finanțării.
📑De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate modalități de utilizare а mijloacelor financiare rămase disponibile în cazul nesemnării sau rezoluțiunii contractelor, în vederea eliminării unor discrepanțe între termenele de raportare a realizării acestora și obținerea finanțării pentru anul ulterior.
📢Totodată, DGETS monitorizează și asigură modalitatea eficientizării și transparentizării procedurilor de selectare dar și procesul de implementare a proiectelor în derulare, inclusiv a utilizării resurselor umane și mijloacelor financiare din sistemul educațional municipal.