Procesul organizării alimentației calitative, sănătoase și corecte pentru toți copiii/elevii instituțiilor de învățământ din municipiu

ℹProcesul organizării alimentației calitative, sănătoase și corecte pentru toți copiii/elevii instituțiilor de învățământ din municipiu a fost discutat ieri, 29 octombrie 2021, la Primăria Municipiului Chișinău, în cadrul ședinței grupului de lucru.
✍Ședința a fost convocată și condusă de către viceprimara Angela CUTASEVICI.
Activitatea a întrunit reprezentanți ai Combinatelor Școlare, ai Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, șefii Direcțiilor Educație din sectoare, reprezentanți ai Agenției Achiziții Publice, Ministerului Finanțelor și consilieri ai CMC.
📌În cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte:
✅Lansarea procedurilor de achiziție a serviciilor alimentare în instituțiile de învățământ din Municipiul Chișinău pentru anul 2022.
✅Examinarea caietului de sarcini, care urmează a fi publicat pe platforma Mtender, achizitii.md.
✅Audierea rapoartele privind activitatea întreprinderilor municipale Combinatele Școlare, a căror fondator este Consiliul Municipal Chișinău și care prestează servicii de alimentație în instituțiile de învățământ din municipiu.
✅Expunerea opiniei de către consilierii municipali vis-a-vis de organizarea procesului de alimentație în instituțiile educaționale din Municipiul Chișinău.
✅Înaintarea propunerilor privind îmbunătățirea procesului de alimentație.
✅Crearea unui mecanism de control al factorilor responsabili, implicați în prestarea serviciilor de alimentație elevilor/copiilor.
✅În context, reprezentanții Agenției Achiziții Publice și ai Ministerului Finanțelor au menționat importanța organizării corecte a procedurilor de achiziții a serviciilor de alimentare. Totodată, aceștia au venit cu propuneri și sugestii, de care se va ține cont la organizarea procedurii de achiziție, pentru asigurarea legalității și transparenței acesteia.
📚Astfel, pentru asigurarea calității produselor alimentare, instituțiile de învățământ din municipiu zilnic sunt supuse verificărilor de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Achiziții Publice, Centrul Municipal de Sănătate Publică etc.
Alimentația copiilor și elevilor se realizează în conformitate cu „Normele financiare stabilite pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general”, conform ordinului Nr. 783 din 26.08.2021, emis de DGETS.
🔝Menționăm, că atât șeful DGETS, cât și șefii DETS din sectoare și conducătorii instituțiilor de învățământ cu rol de executor secundar de buget sunt nemijlocit responsabili de asigurarea condițiilor optime pentru funcţionarea cantinelor în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea şi exploatarea utilajului, mobilierului din cantine, conform prevederilor regulamentare și poartă răspundere pentru utilizarea mijloacelor financiare transferate la capitolul respectiv. Totodată, aceștia monitorizează organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de învăţământ general și raportează săptămânal, în cadrul şedinţelor operative, despre organizarea şi desfăşurarea alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învăţământ general, iar la necesitate, propun soluţii pentru lichidarea lacunelor depistate în cadrul procesului de organizare a alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învățământ.