„Profesorul care ne inspiră – amprentă a eternității”

Munca unui profesor este nobilă, dar dificilă și totuși atât de frumoasă! Iar visul începe cu un profesor care crede în tine, te inspiră și te motivează pentru un nivel superior. Nu e ușor să înveți elevii prin exemplu propriu și în același timp să le cultivi înțelepciunea și darul cunoașterii, e un drum lung și anevoios, dar parcurs cu ambiție și dârzenie, capătă un sens amplu.

Astfel de exemplu este Dna ATANASOV Iulia, profesoară de limba franceză, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Chișinău, care a făcut din profesia sa o adevărată pasiune, fiind și autoarea numeroaselor manuale, articole științifice și didactice. Dumneaei și-a început activitatea didactică în calitate de inspector-metodist de învățământ Cimișlia, apoi continuă activitatea educațională în instituțiile municipiului Chișinău, devenind conducătorul catedrei de limbă franceză a LT „Mihai Eminescu” astfel, familiarizându-se ușor și rapid cu formele și metodele de lucru ale acestei instituții, integrându-se cu mare dorință în colectiv. Mai bine de 50 ani Dna ATANASOV Iulia s-a manifestat ca un furnizor excelent de informație, creator de situații de învățare, asumându-și cu demnitate și perseverență sarcinile de președinte al comitetului sindical al liceului începând cu anul 1989, fiind deci înflăcărat apărător al cauzei pedagogilor și membru al comitetului sindical municipal.

Prin intermediul lecțiilor interactive, exemplelor de viață și cărților recomandate, Dna ATANASOV Iulia, este exemplul de profesor ce îndrumă eforturile receptive ale elevilor, devenind un ghid competent, inteligent, imaginativ, sensibil, cu elevat gust estetic și amabil, pentru că prin întregul său comportament, reușește să introducă lecțiile în dimensiunea esteticii, sensibilizând elevii să creeze condițiile necesare pentru realizarea comportamentelor unei educații impecabile și implicite.

De-a lungul activității are de relatat istorii de succes, de realizării și de reușită, iar toate aceste experiențe o fac să fie mai bună cu fiecare zi ce trece. Profesoară care depune maxim efort pentru a ajuta elevii să învețe, și-i motivează continuu spre perfecțiune, poate realiza visele copiilor prin simplul fapt că crede în aceste vise. Astfel, viitorul frumos al unei țări stă în mâinile umile ale domniei sale având curajul să accepte această profesie nobilă cu un simplu scop: să demonstreze că prin muncă asiduă orice vis este realizabil.

Mult stimată doamna ATANASOV Iulia, Vă felicităm cu prilejul frumoasei aniversări, dorindu-vă realizări frumoase, sănătate și prosperitate. Să vă bucurați de fiacre zi și să vă înconjoare oameni de calitate, care să vă însoțească pe tot parcursul vieții. Fie ca munca și efortul depus în activitatea prodigioasă să aducă roadele așteptate și aprecierile bine meritate. La mulți ani și toți fericiți!

Cu gratitudine și respect,

colectivul DGETS