Program privind certificarea competențelor profesionale dobândite în condiții de educație non-formală și informală a asistentului de educator

Colegiul ,,Alexei Mateevici” din Chișinău, anunță derularea unui nou Program, privind certificarea competențelor profesionale dobândite în condiții de educație non-formală și informală a asistentului de educator.

Programul se va realiza prin una din modalități (la solicitarea candidatului):

 • Validarea competențelor prin participarea la cursuri de formare profesională
 • Cursuri de formare cu durata de 5 zile și examinarea prin proba teoretică.
 • Examinarea la locul de muncă prin susținerea probei practice (1 zi)
 • Certificarea competențelor dobândite în cadrul experienței profesionale.
 • Examinarea prin proba teoretică și proba practică la locul de muncă (3 zile)

În urma examinării solicitantul va obține Certificat de validare a competențelor profesionale, în contextul dobândirii sau confirmării următoarelor competențe:

 1. Respectarea prevederilor cadrului normativ și a politicilor educaționale din perspectiva asigurării calității educației timpurii.
 2. Utilizarea reperelor psihologice și pedagogice, privind particularitățile educaționale în dezvoltarea. personalității copilului de la naștere până la 7 ani .
 3. Comunicarea unui mesaj educațional, adaptat particularităților de vârstă și individuale ale copilului.
 4. Crearea mediului educațional optim și eficient pentru dezvoltarea copilului.
 5. Asistarea educatorului în elaborarea materialelor didactice.
 6. Asigurarea contextului logistic de desfășurare a activităților educaționale.
 7. Asistarea educatorului în realizarea strategiilor educaționale cu copii de la naștere până la 7 ani.
 8. Comunicarea eficientă cu părinții în scopul consolidării influenței educaționale pozitive.

Termen de depunere a cererii – 20.09.2021 – 01.10.2021

Date de contact:

Str. Puşkin, 54,

MD – 2005,  Chişinău,

Republica Moldova

Tel: 22-02-41

e-mail: colegiulalexeimateevici@gmail.com

Web: www.cpam.md