Programului Transnațional de Mentorat „Educație Online prin Parteneriate”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” din România invită cadrele didactice cu experiență în predarea la distanță și utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale moderne în procesul de predare-învățare-evaluare să devină mentori în cadrul Programului Transnațional de Mentorat „Educație Online prin Parteneriate” desfășurat în perioada 19 iulie – 24 august.

Scopul programului este de a promova resursele oferite de Biblioteca digital „Educație online” www.educatieonline.md și de a oferi cadrelor didactice din Republica Moldova și România instrumente utile și creative de dezvoltare personală și profesională în domeniul pedagogiei secolul XXI. În cadrul programului vor fi selectate 450 de cadre didactice interesate de predarea prin intermediul tehnologiilor informaționale moderne, care vor fi ghidate de 30 mentori din Republica Moldova și România în baza unui parteneriat special bazat pe dedicația față de procesul de predare-învățare-evaluare modern, cu integrarea TIC, scopuri și așteptări comune, concentrare pe sarcini, respect și încredere reciprocă.

  • Programul de mentorat „Educație online prin parteneriate” va avea drept rezultat transferul de cunoștințe de la mentor la mentee. Mentee-ul va obține cunoștințe valoroase din experiența mentorului și își va dezvolta competențele legate de următoarele domenii:
  • Predarea-învățarea-evaluarea tradițională, mixtă și la distanță în baza Bibliotecii digitale „Educație online”;
  • Utilizarea eficientă a TIC-ului în procesul de predare-învățare-evaluare tradițională, mixtă și la distanță;
  • Crearea conținuturilor video în procesul de predare-învățare-evaluare tradițională, mixtă și la distanță;
  • Tehnici, metode și procedee de predare-învățare-evaluare în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală „Educație online”;
  • Predarea trans-, pluri- și interdisciplinară în baza Bibliotecii digitale „Educație online”;
  • Combinarea eficientă a tehnicilor de predare tradițională cu cele de predare mixtă și la distanță;
  • Metoda predării în bază de proiecte prin intermediul resurselor Bibliotecii digitale „Educație online”;
  • Metoda predării în bază de rezolvare de probleme prin intermediul resurselor Bibliotecii digitale „Educație online”;
  • Metoda predării în bază de sarcini prin intermediul resurselor Bibliotecii digitale „Educație online”.