Progresul lucrărilor de reparație și dotare a instituțiilor de învățământ general pentru consolidarea bazei-tehnico materiale și didactice, conform Planului de acțiuni pentru anul 2021

În temeiul prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021 în lectura a doua, cât și în scopul monitorizării progresului lucrărilor de reparație și de dotare a instituțiilor de învățământ general planificate conform Planului de acțiuni pentru anul 2021 al DGETS, relatăm următoarele:

Executarea volumului de lucrări de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul 2021-2022 (decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua).

Situația la zi:

Pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învățământ general municipale au fost alocate 129 mln 429 mii lei care include, total  115 instituții.

Conform Anexei nr. 24 a deciziei CMC pentru îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 88 IET, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 25 mln 960,0 mii lei

DGETS: 2 (Autogestiune) IET cu drept de executor secundar de buget: 1 mln 800 mii lei

2 IET în lucru (Școala gr. 152 „Pas cu pas”, Școala-grădiniță 199 – (45%))

?DETS sector Botanica: 31 instituții IET conform Foii de titlu – 6 mln 100 mii lei

 • 14 IET lucrările finalizate (IET 17, 35, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 123, 139, 142, 151, 181, Școala primară-grădiniță nr.120)
 • 13 IET în lucru (IET 9, 40,49, 98, 99, 182,103, 104,153, 165, 168, 180, Școala primară-grădiniță nr.124)
 • 1 IET spre contractare (IET 44)
 • 1 IET contestare (IET 141)
 • 2 IET contracte încheiate, urmează inițierea lucrărilor (IET 216, Școala primară – grădiniță nr. 90).

?DETS sector Buiucani: 17 instituții conform Foii de titlu – 5 mln 170 mii lei

 • 1 IET lucrările finalizate (IET 85)
 • 16 IET în lucru (IET 20, 62, 63, 75, , 87, 110, 116, 143, 145, 164, 158, 183, 185, 186, 215, școala primară ”A. Ursu”)

?DETS sector Centru: 12 instituții conform Foii de titlu – 4 mln 190 mii lei

 • 4 IET Lucrările finalizate (IET 6, 92, 175, 227)
 • 8 IET în lucru (IET 8, 15, 23, 53, 59, 73, 125, 210)

?DETS sector Ciocana: 12 instituții conform Foii de titlu – 3 mln 300 mii lei

 • 4 IET Lucrările finalizate (IET 67, 130, 179, 197)
 • 7 IET în lucru (IET 138, 161, 188, 211, 135, 155, 177)
 • 1 IET contractul semnat, se așteaptă inițierea lucrărilor (IET 32)

?DETS sector Râșcani: 14 instituții conform Foii de titlu – 5 mln 400 mii lei

 • 3 IET Lucrările finalizate (IET 25, 74, 100)
 • 8 IET în lucru (IET 38, 64, 68, 80, 105, 118, 136, 159)
 • 3 IET contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor (IET 37, 88, 129)

Rezultate la zi:

Din totalul de 88 instituții educație timpurie:

 • 26 instituții sunt finalizate
 • 54 instituții sunt în proces de lucru
 • 4 instituții spre contractare
 • 1 instituții contestare
 • 3 instituții contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor

Conform Anexei nr. 24.1 a deciziei CMC pentru deschiderea a 3 grădinițe noi au fost alocate mijloace financiare în sumă de 23 mln 500,0 mii lei

?DETS sector Buiucani: 2 instituții – 13 mln 500 mii lei

 • IET 3, IET 18 Caietul de sarcini și devizele de cheltuieli sunt elaborate și în curs de publicare pentru demararea procedurii de achiziție publică.

?DETS sector Râșcani:

 • 1 instituție – 10 mln lei IET nr. 28 în procves de lucru

Conform Anexei nr. 24.2 a deciziei CMC pentru reparația capitală pentru extinderea a 6 școli au fost alocate mijloace financiare în sumă de 34 mln 700,0 mii lei

?DETS sector Botanica:

 • 3 instituții – 26 mln 200 mii lei
 • LT „Pro Succes”, Gimnaziul 6, Gimnaziul 68, s. Dobrogea lucrări de proiectare

?DETS sector Ciocana: 1 instituție – 2 mln lei

 • Gimnaziul „Steliana Grama”- la data de 27.05.2021 a fost primit Certificatul de Urbanism, se lucrează la elaborarea Proiectului.

?DETS sector Râșcani: 2 instituții – 10 mln lei

 • LT „Mihail Lomonosov” în lucru (83%)
 • LT „Waldorf se lucrează la elaborarea Proiectului.

Conform Anexei nr. 24.3 a deciziei CMC fost alocați 11 mln 350 mii lei pentru reparații capitale si curente pentru redeschiderea a 26 grupe noi și 3 mln 600 mii lei pentru dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament

?DETS sector Botanica: 7 instituții IET – 7 mln 900 mii lei

 • 5 IET în lucru (IET 99, 103, 165, 168, 180)
 • 1 IET spre contractare (IET 44)
 • 1 IET contestare (IET 141)

?DETS sector Buiucani: 1 instituție – 450 mii lei

 • 1 IET procedura de reevaluare (IET 26)

?DETS sector Centru: 1 instituție –  450 mii lei

 • 1 IET în lucru (IET 226 -65%)

?DETS sector Râșcani: 5 instituții conform Foii de titlu – 2 mln 550 mii lei

 • 1 IET Lucrările finalizate (școala-grădiniță 199)
 • 1 IET în lucru (IET 13 (97%))
 • 3 IET contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor (IET 38, 108, IET „Orfeu”)

Din totalul de 14 instituții educație timpurie pentru redeschiderea a 26 grupe noi:

 • 1 instituții sunt finisate
 • 7 instituții sunt în lucru
 • 1 instituții în proces de evaluare
 • 1 instituții spre contractare
 • 3 instituții contractele sunt semnate, se așteaptă inițierea lucrărilor

Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul 2021-2022 (dispoziția Primarului general nr. 252-d din 25 mai 2021):

Pentru executarea prevederilor dispoziției PG nr. 252-d din 25.05.2021 cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general, pentru anul de studii 2021-2022, sub egida DGETS/ DETS de sectoare s-au efectuat 2 vizite în teritoriu a grupului de lucru, conform graficului vizitelor prestabilit:

a) Notă informativă DGETS din 09.07.2021 în adresa Viceprimarului de ramură privind desfășurarea vizitei efectuate la data de 08.07.2021 a grupului de lucru de monitorizarea a lucrărilor de reparație. În urma controlului au fost supuse verificării 5 IET după cum urmează:

?DETS Botanica:

 • IET nr. 139,
 • IET nr. 151 – obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost.

?DETS Buiucani:

 • IET nr. 20
 • IET nr. 85
 • IET nr. 87 – obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost.