PROIECT EDUCAȚIONAL „CREANGĂ, veșnic verde…”

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul își propune revalorificarea creației marelui scriitor clasic Ion Creangă, precum și provocarea adolescenților la încercarea de a crea cărți în format digital.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Promovarea creativității și a originalității de exprimare a elevilor claselor liceale.
  • Optimizarea competențelor digitale ale potențialilor participanți în proiect.
  • Antrenarea elevilor în redactarea textului propriu.
  • Valorificarea calitativă a timpului liber al elevilor în context Covid-19.
  • Sporirea gradului de socializare a elevilor în context pandemic.

BENEFICIARI

  • Grup-țintă – elevii claselor a X-a – a XII-a;
  • Cadre didactice-coordonatori;
  • Bibliotecari-coordonatori.

DATE DE CONTACT

Coordonator proiect  Anna Amoașii: anaamoasii@gmail.com

Coordonator proiect  Inga Zazulea: ingazazulea1982@gmail.com

Detalii REGULAMENTUL CONCURSULUI