Proiect educațional trilateral Moldova-România-Macedonia „Oglinzile copilăriei”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău la inițiativa  Instituției de educație timpurie nr. 225, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Asociația pentru educație, formare și cultură ,,Perfekt Info’’, Direcția Generală Educație Cultură Strășeni, Grădinița de copii Pănășești, Direcția Învățământ Soroca, cu participarea IET nr. 225 și IET nr. 16 „Izvoraș”, anunță lansarea implementări proiectului educațional internațional „Oglinzile Copilăriei”. În acest context a fost semnat acordul de colaborare Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău – Instituției de educație timpurie nr. 225.

Scopul Proiectului este de a iniția context educațional care să permită copiilor formarea competențelor și abilităților specifice educației interculturale, având parteneri din România, Republica Moldova și Macedonia de Nord.

De asemenea, proiectul prevede stimularea interesului pentru cunoașterea unor aspecte care vizează dezvoltarea durabilă, în contexte familiare generate de abordarea unor teme legate de importanța sticlei în viața omului, care să conducă la oglindirea copilăriei prin lucrări și prin demersuri activ-participative și artistice ale preșcolarilor.

 

Obiectivele proiectului:

  • Familiarizarea cu obiceiurile și tradițiile specifice României, Moldovei și Macedoniei de Nord;
  • Crearea unor situații concrete de valorizare a cunoștințelor și a aptitudinilor artistice care să ducă la oglindirea copilăriei prin lucrări și demersuri activ-participative ale copiilor din cele trei țări;
  • Cultivarea relațiilor de prietenie între copiii și cadrele didactice participante la proiect;
  • Consolidarea parteneriatelor educaționale prin schimbul de bune practici între instituții de educație timpurie.

Beneficiarii proiectului fiind copiii preșcolarii din unitățile implicate, părinții acestora și cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie.