Proiectarea activităților tematice o condiție esențială în eficientizarea procesului educațional din instituția de învățământ extrașcolar

În cadrul atelierului au fost abordate următoarele aspecte: ce este proiectarea anuală, conceptul de competență, componentele competenței, competențele generale și specifice: explicație și exemplificare, sursele privind elaborarea/proiectarea sistemului de competențe pentru educația și învățământul extrașcolar, Structura proiectării anuale a activității cercului în cadrul centrelor de creație.

Au fost evidențiate funcțiile și dimensiunile proiectării activităților tematice în instituția de învățământ extrașcolar.

S-a pus accentul pe orientarea cadrelor manageriale și didactice în elaborarea proiectării anuale a activității cercului în conformitate cu prevederile: „Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova” (2021); Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar” (2020) și Curriculum de bază pentru domeniul ARTE” (2021), etc.

Activitățile desfășurate în cadrul atelierului au facilitat  schimbul de experiență între cadrele manageriale din instituțiile de învățământ extrașcolar, totodată  a permis intensificarea unei comunicări eficiente, schimb de păreri și opinii.

Tema atelierului rămâne a fi una de importanţă majoră, deoarece calitatea procesului educațional depinde, în mare măsură, de organizarea și administrarea activităților organizate și desfășurate de către cadrele didactice.