Proiectul „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi”

În scopul susținerii acțiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru o dezvoltare durabilă, precum și suportul în realizarea obiectivului comun al Primăriei municipiului Chișinău „Chișinău − Oraș Verde – Planificare Strategică”, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a propus spre aprobare către Consiliul municipal Chișinău proiectul de decizie Cu privire la acceptarea finanțării din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) care prevede implementarea Proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea  școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi”  în perioada Octombrie 2021 — Martie 2022.

Proiectul țintește adoptarea practicilor ecologice, din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora, precum și dezvoltarea competențelor învățământului dual în școlile publice din municipiul Chișinău, cu realizarea următoarelor acțiuni:

  • Dotarea cu tehnică de învățare a meseriilor pentru instruirea beneficiarilor Centrului municipal de instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale, de pe strada Cetatea Albă, 55 din mun. Chișinău;
  • Certificarea ca formatori în domeniul ecologizării școlilor a peste 400 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ publice;
  • Organizarea Concursului de finanțare a proiectelor de ecologizare a școlilor publice municipale „Școala Orașului Verde”;
  • Organizarea Târgului pentru 5000 elevi din municipiul Chișinău „Testează-ți meseria”;
  • Promovarea soluțiilor viabile pentru incluziunea grupurilor defavorizate din mediul urban care se confruntă cu bariere la accesul pe piața muncii și la o viață independentă;
  • Promovarea învățământului dual și a meseriilor verzi pentru elevi în școlile municipale.

Astea fiind numai câteva din obiectivele propuse spre realizare de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în perioada imediat următoare prin implementarea activităților sus numite. Pe durata implementării proiectului vom încadra în procesul de formare și instruire circa 5 000 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ primar și secundar, extrașcolar și special, publice din municipiul Chișinău. Astfel, vor fi implicați în activități de ecologizare circa 50 000 de elevi ai acestor școli — considerați beneficiari finali ai proiectului.

Activitățile vor contribui astfel la schimbarea mentalității și comportamentului comunității locale încă de pe băncile școlii și realizarea acțiunilor menite să îmbunătățească situația de mediu în municipiul Chișinău, să penetrează sustenabilitatea și educația pentru dezvoltare durabilă în școlile publice municipale, care tinde spre un oraș ecologic, modern, curat, un oraș al școlilor verzi.

Inițiativa de „Dezvoltare a competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi” este desfășurată cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.