Promovarea învățării pe tot parcursul vieții – prioritate DGETS

Având în vedere importanța învățării pe tot parcursul vieții și a educației adulților ca instrument de impulsionare a dezvoltării durabile, astăzi 29 iunie 2022,  Viceprimarul de ramură Angela CUTASEVICI a discutat cu angajații Direcției Generale Educație Tineret și Sport despre implementarea acțiunilor comune privind învățarea pe tot parcursul vieții, respectând principiile și normele de drept internațional, inclusiv:

  • Schimbul de informații pentru desfășurarea unor studii și elaborarea politicilor;
  • Integrarea activităților și a practicilor de învățare;
  • Lansarea unor proiecte educaționale și de consolidare a capacităților instituțiilor promotoare a educației adulților,
  • Perfecționarea resurselor umane în domeniul educației adulților, inclusiv prin familiarizarea cu practici europene și facilitarea dialogului intercultural și educațional internațional;
  • Organizarea în comun a (întruniri, grupuri de lucru, seminare, conferințe, dezbateri, acțiuni de educație non-formală, vizite ale experților străini și alte activități).