Protecția imaginii și vieții private a elevilor/ copiilor

Situația famiilor de refugiați din Ucraina este un subiect amplu mediatizat şi discutat la moment. Totodată, copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieții sale intime, private şi familiale, este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată şi familială. Este relevantă prezența consimțământului subiectului de a i se utiliza imaginea, deoarece astfel îi pot fi lezate drepturile fundamentale. Respectarea dreptului copilului la viaţă intimă şi privată presupune de fapt excluderea imixtiunii terților în zona vieții intime a copilului, oprirea expunerii publice a detaliilor care țin de sfera vieții sale, inclusiv și a imaginii fără consimțământul său și/sau a reprezentantului legal.

Potrivit datelor oficiale privind numărul de refugiați aflați pe teritoriul municipiului Chișinău, numărul cetățenilor ucraineni și de alte naționalități sunt în continue creștere, dintre care sunt mulți copii. Astfel la ora actuală au fost depuse nenumărate cereri pentru înscriere în instituții de educație timpurie și școlarizare temporară.

În scopul organizării procesului de școlarizare temporară a copiilor din familiile de refugiați din Ucraina, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău face apel către conducătorii instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău, insistând asupra necesității de a proteja copiii, imaginea lor, datele lor personale, deoarece folosirea imaginilor cu copii, fără a proteja identitatea lor, poate genera riscuri în ceea ce privește viața privată, securitatea și dezvoltarea copiilor.  

Prin urmare, DGETS recomandă tuturor actorilor implicați în procesul educațional să se asigure că în dorința de a mediatiza cazurile copiilor migranți, plasează în prim plan, interesul superior al copilului, că orice materiale care conțin imagini cu copii, datele personale ale acestora, este adaptat din perspectiva protecției copilului: fețele copiilor sunt blurate, datele personale nu sunt expuse public, etc.

Totodată, DGETS îndeamnă toate cadrele didactice, personalul din instituțiile de învățământ general, dar și către elevi să contribuie la crearea unui climat benefic pentru copiii din familiile refugiate, să ofere tot sprijinul necesar pentru integrare, astfel încât perioada de adaptare să fie cât mai scurtă și cât mai favorabilă.

În acest sens, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău face apel către conducătorii instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău de a proteja imaginea şi viaţa privată a elevilor/ copiilor și recomandă cu insistență de ținut cont de prevederile actelor legislative și normative în vigoare: https://cutt.ly/kSpxEGw