Redeschiderea unui bloc nou a Instituției de educație timpurie nr. 54

Redeschiderea unui bloc nou a Instituției de educație timpurie nr. 54 din strada Ion Creangă nr. 4.

În contextul creșterii numărului de solicitări pentru încadrarea copiilor și în limita posibilităților actuale, după mai bine de 20 ani de inactivitate,  Primăria municipiului Chișinău a decis reabilitarea și redeschiderea unui bloc nou cu o capacitate de 3 grupe pentru 90 de copii, printr-un proces de fuzionare a acesteia cu Instituția de educație timpurie nr. 18 (conform Deciziei CMC nr. 14/2 din 28 septembrie 2022).

În acest sens, pe parcursul 2021-2022, din bugetul municipal, pentru lucrările de reparație și de amenajare, dotarea cu mobilier, inventar, utilaj, tehnică, au fost alocate surse financiare de peste 8 milioane lei ce a presupus următoarele lucrări:

  • Reproiectarea instituției, conform cerințelor „Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie”;
  • Efectuarea lucrărilor de reparație capitală și amenajarea teritoriului;
  • Dotarea instituției cu mobilier, inventar moale, utilaj tehnologic și toate cele necesare pentru buna funcționare a instituțiilor.

La festivitate au participat dl Ion CEBAN, Primar General al Municipiului Chișinău, dna Angela CUTASEVICI, viceprimar, dl Andrei PAVALOI, șef adjunct al Direcției Generale, Educație, Tineret și Sport.

În alocuțiunea sa dl Ion CEBAN, a menționat că una din prioritățile Primăriei Chișinău este asigurarea cu locuri în grădinițe a copiilor din municipiu. „Avem foarte multe solicitări din partea părinților privind înscrierea copiilor în grădinițe, iată de ce întreprindem toate acțiunile,

În final, ne exprimăm convingerea că îmbunătățirea și perfecționarea condițiilor, folosirea cu pricepere a resurselor materiale și umane va spori calitatea procesului educațional la toate nivelele, va menține instituția ca o unitate de prestigiu la nivel municipal și național. Considerăm că este un proiect de mare valoare nu numai pentru Instituția de Educație Timpurie nr. 54 dar și pentru tot municipiul Chișinău.