Reluarea procesului educațional din 10 ianuarie 2022 conform modelelor aprobate

În conformitate cu Planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2021-2022, aprobat prin ordinul MEC nr. 200/2021, elevii au beneficiat de vacanță intersemestrială (de iarnă) în perioada 25.12.2021-09.01.2022 (16 zile).

Începând cu data de 10.01.2022 procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general din municipiu a fost reluat cu prezența fizică 100% a elevilor, conform Modelului I, în 136 instituții de învățământ (din numărul total de 150 instituții publice și private de învățământ primar și secundar, ciclul I și II);

 1 instituție, conform Modelului II (învățare în 2 schimburi: 4 clase cu 22 elevi învață în schimbul II) și 13  instituții de învățământ conform Modelului VII (Învățare mixtă, prin combinarea 2-3 modele).

Cu referire la cele 13 instituții de învățământ care activează în format mixt ce aplică modelul VII menționăm următoarea situație: au studiat online (la distanță) — 2389 elevi, inclusiv:

Ciclul primar: 15 clase -438 elevi;

Ciclul gimnazial: 70 clase – 1707 elevi;                  

Ciclul liceal: 15 clase – 244 elevi.

Precizăm, că în cele mai multe cazuri, elevii care învață la distanță sunt pe circuit. Astfel, în fiecare clasă, un număr anumit de elevi învață la distanță, conform unui grafic, în ordinea alfabetică, în timp ce ceilalți sunt prezenți în sala de clasă. Fiecare elev, conform graficului, o zi pe lună învață la distanță.

Procesul educațional a fost reluat cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-Cov-2, aprobată prin Hotărârea nr. 60 din 23 august 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Potrivit Ordinului MEC nr. 1498 continuă recuperarea orelor pentru zilele suplimentare de vacanța de toamnă, care a fost extinsă până la sfârșitul anului de studii 2021-2022. Majoritatea instituțiilor au organizat recuperarea orelor câte 1 lecție, maxim în zi. În rezultat elevii şi cadrele didactice nu mai sunt suprasolicitate

Menționăm că, procesul educațional este dependent de condițiile prin care asigurăm accesul în școală astfel directorii instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău sunt chemați să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurări activității instituțiilor de învățământ după vacanța de iarnă, prin asigurarea condițiilor de securitate epidemiologică pentru elevi și angajați: aerisirea spațiilor, organizarea curățeniei și dezinfecției în instituțiile de învățământ, spălarea cât mai frecventă a mâinilor sau dezinfectarea lor, purtarea de către elevi a măștilor în spațiile comune, purtarea măștilor de către personalul didactic și nedidactic al școlii, evitarea aglomerărilor, păstrarea distanței fizice, triajul matinal, măsurile privind transportul în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ.