Reluarea procesului educațional din 10 ianuarie 2022

În conformitate cu Planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2021-2022, aprobat prin ordinul MEC nr. 200/2021, elevii au beneficiat de vacanță intersemestrială (de iarnă) în perioada 25.12.2021-09.01.2022 (16 zile)

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează că în semestrul II de studii, procesul educațional a început din 10 ianuarie 2022, cu prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de clasă în 130 instituții de învățământ (din numărul total de 150 instituții publice și private de învățământ primar și secundar, ciclul I și II) și 20 de instituții de învățământ în format mixt – cu prezența fizică și online, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-Cov-2, aprobată prin Hotărârea nr. 60 din 23 august 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Cu referire la cele 20 de instituții de învățământ care activează în format mixt menționăm următoarea situație:

 Total învață la distanță 3310 elevi din 366 de clase, din ei:

 Învățământ primar (clasele 1 – 4) – 382 de elevi din 62 de clase,

 Învățământ gimnazial (clasele 5 – 9) – 2457 de elevi din 244 de clase,

 Învățământ liceal (clasele 10 – 12) – 471 de elevi din 60 de clase.

Totodată, precizăm că numărul de elevi indicat nu poate participa concomitent la procesul educațional, prezenți 100% în sala de clasă, din cauza imposibilității asigurării distanței obligatorii de 1 m între elevi.

Concretizăm totuși, că în cele mai multe cazuri, elevii care învață la distanță sunt pe circuit. Astfel, în fiecare clasă, un număr anumit de elevi învață la distanță, conform unui grafic, în ordinea alfabetică, în timp ce ceilalți sunt prezenți în sala de clasă. Fiecare elev, conform graficului, o zi pe lună învață la distanță.

DGETS pune accentual pe identificarea celor mai bune soluții pentru asigurarea unui acces echitabil a tuturor copiilor la studii. „Sănătatea copiilor este principala prioritate fără a fi diminuată importanța asigurării unui proces educațional de calitate, inclusiv prin prezența fizică a elevilor la școală”.

Menționăm că, procesul educațional este dependent de condițiile prin care asigurăm accesul în școală astfel directorii instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău sunt chemați să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurări activității instituțiilor de învățământ după vacanța de iarnă, prin asigurarea condițiilor de securitate epidemiologică pentru elevi și angajați: aerisirea spațiilor, organizarea curățeniei și dezinfecției în instituțiile de învățământ, spălarea cât mai frecventă a mâinilor sau dezinfectarea lor, purtarea de către elevi a măștilor în spațiile comune, purtarea măștilor de către personalul didactic și nedidactic al școlii, evitarea aglomerărilor, păstrarea distanței fizice, triajul matinal, măsurile privind transportul în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ.