Reorganizarea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

DGETS își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile: Legii Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Legii nr. 435/2006 „Privind descentralizarea administrativă”, Legii nr.436/2006 „Privind administrația publică locală”, Legii nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, HG nr. 1001/2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”, HG nr. 404/2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul  învățământului și a structurii-tip a acestuia”, deciziei  CMC nr. 17/10 din  06.10.2020, altor acte normative ce reglementează activitatea sistemului educațional.

Misiunea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău:

  • Asigurarea condițiilor de implementare a politicilor publice naționale și municipale în domeniile educației, tineretului și sportului;
  • Elaborarea politicilor educaționale locale, specifice unității administrativ-teritoriale;
  • Proiectarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea nivelului de organizare a procesului educațional în instituțiile publice de învățământ general și în instituțiile private din municipiu, din perspectiva implementării politicii de stat în domeniile educației, sportului și tineretului;
  • Monitorizarea și evaluarea activității sistemului educațional;
  • Administrarea activității economico-financiare a instituțiilor publice de învățământ general din subordine.

Scopul reorganizării Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău constă în asigurarea conformității sistemului educațional municipal.

Astfel la inițiativa Primăriei municipiului Chișinău activitatea DGETS a fost evaluată de către reprezentanții UNICEF. În raportul cu privire la rezultatele evaluării UNICEF a reliefat mai multe recomandări în vederea eficientizării sistemului educațional municipal, inclusiv reorganizarea DGETS.

Urmare a dezbaterilor inițiate, APL a intervenit cu propunerea de a elabora conceptul de reorganizare a DGETS. În  acest scop a fost emisă dispoziția viceprimarului municipiului Chișinău nr. 314-d din 29 iunie 2020 prin care a fost instituită Comisia cu privire la elaborarea conceptului de reorganizare  a DGETS. Membrii Comisiei au susținut propunerea de reorganizare a DGETS în 2 etape.

Menționăm că,  prin decizia CMC nr.17/10 din  06.10.2020 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare DGETS și organigrama .

Conform deciziei CMC nr.22/6 din 22.12.2020 a fost aprobată structura, efectivul-limită de personal ale DGETS, DETS din sectoare și normativele de personal ale Direcției Economico – financiare și evidența patrimoniului și a contabilităților  din cadrul DETS  sectoare.

La moment, DGETS este în proces de implementare a deciziei CMC nr.22/6 din 22.12.2020, care va finaliza în decembrie 2021.