Repere privind implementarea legislației în vigoare pe domeniul „Plasarea în câmpul muncii a absolvenților”

În scopul implementării uniforme a legislației în vigoare privind plasarea în câmpul muncii a absolvenților, a programelor de studii acreditate în domeniul Educație/Științe ale educației, a eficientizării procesului de asigurare a instituțiilor de învățământ din țară cu personal didactic calificat, a majorării gradului de acoperire a ofertei privind posturile didactice vacante în învățământul general, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău, în persoana Doamnei Veronica Donțu a participat astăzi 03.06.2022 la seminarul republican cu genericul Repere privind implementarea legislației în vigoare pe domeniul „Plasarea în câmpul muncii a absolvenților”.

Șefa Direcției managementul resurselor umane Doamna Veronica Donțu, reprezentanta DGETS la ședință a ținut să menționeze: „Consolidarea parteneriatului constructiv între autoritățile/instituțiile implicate în procesul de plasare în câmpul muncii al absolvenților, precum și familiarizarea responsabililor cu modificările și completările ulterioare privind legislația în vigoare pe domeniul vizat, sunt premise ale unui proces eficient de repartizarea a absolvenților. Tinerii specialiști au nevoie de încurajare, de ghidare și mentorare pentru a se încadra cu succes în sistemul educațional și, cel mai important pentru a rămâne în el.”

Evenimentul a întrunit în total aproximativ 100 de persoane, dintre care reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic care oferă programe de studii în domeniul Educație/Științe ale educației și specialiști din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului responsabili de realizarea procesului de repartizare și plasare în câmpul muncii conform repartizării tinerilor specialiști.