Repere privind implementarea și evaluarea curriculumului la disciplina opțională Chișinăul meu

În cadrul Forumului Municipal Educațional, Ediția 2023 cu tema „Chișinău – oraș care învață”, a avut loc astăzi ultimul atelier specializat intitulat „Repere privind implementarea și evaluarea curriculumului la disciplina opțională Chișinăul meu”. Evenimentul a reunit peste 200 de cadre didactice și manageriale din diverse instituții de învățământ preuniversitar din municipiul Chișinău. De asemenea evenimentul a fost onorat de prezența Doamnei Angela Cutasevici, Viceprimar al municipiului Chișinău, și Domnul Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău.

Obiectivele proiectului au fost prezentate ca o inițiativă amplă și complexă, cu accent pe educația tinerei generații în spiritul cunoașterii și respectului față de trecutul istoric al Chișinăului. Proiectul vizează, de asemenea, elaborarea, publicarea și distribuirea manualelor de istorie locală „CHIȘINĂUL MEU”, în conformitate cu prevederile curriculumului școlar național în vigoare. Cu eforturile conjugate ale profesorilor și profesioniștilor din domeniul educației, proiectul se propune să asigure peste 150 de instituții de învățământ preuniversitar din Chișinău (școli primare, gimnazii, licee) cu manuale de istorie locală.

O parte semnificativă a proiectului vizează dotarea a peste 60000 de elevi și cadre didactice cu manuale de istorie locală „CHIȘINĂUL MEU”, promovând astfel o înțelegere profundă și autentică a istoriei orașului Chișinău.

Doamna Angela Cutasevici, Viceprimar al municipiului Chișinău, a subliniat importanța educației în dezvoltarea orașului și a comunității. Ea a adus în discuție rolul vital pe care îl joacă disciplina opțională „Chișinăul meu” în înțelegerea și aprecierea istoriei, culturii și patrimoniului local. Viceprimarul a subliniat, de asemenea, angajamentul municipalității de a sprijini inițiativele educaționale care să încurajeze excelența și creativitatea în rândul elevilor.

Domnul Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău, a oferit un discurs inspirațional în care a subliniat importanța educației pentru viitorul Chișinăului. El a evidențiat nevoia de a dezvolta un curriculum modern și relevant pentru a răspunde provocărilor secolului 21 și pentru a pregăti tinerii pentru oportunitățile globale. Primarul General a încurajat colaborarea strânsă între autoritățile municipale, școli și părinți pentru a asigura succesul acestui program educațional.

Atelierul a reprezentat un spațiu de dezbateri și schimb de bune practici, în care participanții au explorat modalități inovatoare de implementare și evaluare a curriculumului la disciplina opțională Chișinăul meu. De asemenea, au fost discutate modalități de integrare a conținuturilor locale în procesul de învățare, pentru a stimula curiozitatea și înțelegerea profundă a trecutului orașului. Demonstrând angajamentul autorităților locale pentru dezvoltarea comunității și a copiilor săi.