Rezultatele examenului național de bacalaureat în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău

Examenul național de bacalaureat, sesiunea 2021 a fost organizat în temeiul Codului Educației și a Regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat. În municipiul Chișinău au fost instituite 31 centre de bacalaureat, aprobate de Comisia Națională de Examene și validate prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetări nr. 252 din 04.05.2021.

Desfășurarea examenelor a fost monitorizată de către specialiștii Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, ca rezultat în urma sesiunii 2021 de la examene nu a fost eliminat nici un candidat din liceele din subordine.

În temeiul Ordinului MEC nr. 157 din 20.03.2015 cu ulterioarele completări, a Ordinului MEC nr. 503 din 20.05.2021, a fost acordată nota „10”, din oficiu, la proba de examene la limba străină la 1 299 candidați din instituțiile de învățământ din municipiu, care au promovat examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice la limbile străine. De asemenea au fost eliberați cu acordarea notei „10” din oficiu, 3 elevi olimpici la disciplina școlară de examene matematică.

În rezultatul analizei datelor statistice s-a constatat, că în cele 31 de Centre de Bacalaureat din municipiu Chișinău au fost înscriși pentru participare la sesiunea de examene 2021, candidați din liceele municipale și republicane, colegii, universități și cei care au solicitat susținerea examenelor în regim extern, după cum urmează: Din 8 495 candidați înscrișii, 4 228 candidați sunt din 93 licee teoretice din municipiul Chișinău, din care 1 167 candidații la profil real, 1 825 la profil umanist, 64 — profilul arte, 65 — profilul sport. Din cei înscrișii au participat la sesiune 4 167 candidați din liceele municipale, fiind promovați 3 706 candidați și 461 – respinși.

Menționăm faptul că, 10 candidați din 7 instituții de învățământ din subordine au luat la examenul național de bacalaureat nota „10” pe linie.

 

Lista instituțiilor și rezultatele acestora la sesiunea de bacalaureat 2021 o găsiți aici….Lista Instituțiilor din municipiul Chișinău Examenele de Bacalaureat