Rezultatele Festivalului Concurs „Să trăiți, să-nfloriți” (ediția a XXIV-a)

La data de 22 decembrie 2021, în incinta CCC „Ghiocel” s-a desfășurat etapa municipală a Festivalului Concurs municipal al datinilor și obiceiurilor de iarnă pentru formațiile artistice de copii, format on-line: „Să trăiți, să-nfloriți”, (ediția a XXIV- a).

Concursul a fost organizat de către direcția educație și tineret a Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chişinău, responsabil de organizare – Maia Grajdari, metodist principal.

Scopul organizării concursului:

 • Promovarea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor ce țin de sărbătorile de iarnă;
 • Propagarea portului popular și atributelor populare specifice sărbătorilor de iarnă;
 • Perfecționarea măiestriei interpretative a formațiilor folclorice.

La concurs au participat 17 colective folclorice de copii, care s-au învrednicit de următoarele premii:

Premiul Mare

 • Ansamblul etnofolcloric „Moștenitorii” (grupa mică) de la LT „M. Sadoveanu”, conducător Valeriu Chiper;
 • Ansamblul folcloric „Doruleț” de la CCC „Ghiocel”, conducător Snejana Frija;
 • Ansamblul folcloric „Opincuța Neamului” de la IPLT „O. Ghibu”, conducător Elena Donica- Tiron;
 • Ansamblul etnofolcloric „Moștenitorii” (grupa mare) de la LT „M. Sadovenu”, conducător Valeriu Chiper.

Locul I

 • Ansamblul folcloric de la școala primară nr. 83, conducător Maria Osoianu;
 • Ansamblul folcloric „Victoria” de la IPLT „Alexandru cel Bun”, conducător Victoria Căpățină;
 • Ansamblul folcloric „Mugurașii” de la IPLT „Universul”, conducător Valentin Golovatiuc.

Locul II

 • Ansamblul folcloric de la CCC „Luceafărul”, conducător Olga Istrati-Troian;
 • Ansamblul folcloric „Doinița” de la școala primară-grădiniță „A. Ursu”, conducători Macarenco Veronica, Durnea Violeta;
 • Ansamblul folcloric „Opincuța” de la CAE „Curcubeul”, conducător Viorica Lupu;
 • Ansamblul folcloric „Dumbrăvița” de la CEE „Lăstărel”, conducător Marina Dumbrăveanu;
 • Ansamblul folcloric „Odolean” de la LT „Iulia Hașdeu”, conducător Lilia Țîganciuc.

Locul III

 • Ansamblul folcloric „Măruț- Mărgăritar” de la IPLT „G. Latină”, conducător Romela Osoianu-Roșca;
 • Ansamblul folcloric „Opincuța” de la CAE „Curcubeul”, conducător Maria Lupu;
 • Ansmablul folcloric „Brâuleț” de la IPLT „T.Bubuiog”, conducător Svetlana Bursacovschi;
 • Ansamblul folcloric „Foișor” de la IPLTPA „M.Berezovschi”, conducător Ada Guțu-Gîscă;
 • Ansamblul folcloric „Răzeșii” de la IPLT „Hyperion”, conducători Bucșa Cristina, Simion Victoria.

În același context,  comisia de jurizare a decis a fi acordate Mențiuni cu premii bănești următoarelor colective:

 • Ansamblul folcloric „Măruț-Mărgăritar” de la IPLT „G. Latină”, conducător Romela Osoianu-Roșca – mențiune pentru colindul „Măruț-Mărgăritar”;
 • Ansamblul folcloric de la școala primară nr. 83, conducător Maria Osoianu – mențiune pentru colindul „Steaua lui Hristos”;
 • Ansamblul folcloric de la CCC „Luceafărul”, conducător Olga Istrati-Troian – mențiune pentru jocul teatralizat „Capra”;
 • Ansamblul folcloric „Opincuța” de la CAE „Curcubeul”, conducător Maria Lupu – mențiune pentru jocul teatralizat „Căiuții”;
 • Ansamblul etnofolcloric „Moștenitorii” (grupa mică) de la LT „M.Sadoveanu”, conducător Valeriu Chiper – mențiune pentru jocul teatralizat „Cocostârcul”;
 • Ansamblul folcloric „Doinița” de la școala primară- grădiniță „A. Ursu”, conducători Macarenco Veronica, Durnea Violeta – mențiune pentru urătură;
 • Ansamblul folcloric „Victoria” de la IPLT „Alexandru cel Bun”, conducător Victoria Căpățină – mențiune pentru colindul „În seara lui Crăciun”;
 • Ansamblul folcloric „Opincuța” de la CAE „Curcubeul”, conducător Viorica Lupu – mențiune pentru interpretarea Sorcovei;
 • Ansamblul folcloric „Doruleț” de la CCC „Ghiocel”, conducător Snejana Frija – mențiune pentru jocul teatralizat „Capra”;
 • Ansamblul folcloric „Mugurașii” de la IPLT „Universul”, conducător Valentin Golovatiuc – mențiune pentru jocul teatralizat „Căiuții”;
 • Ansamblul folcloric „Răzeșii” de la IPLT „Hyperion”, conducător Bucșa Cristina, Simion Victoria – mențiune pentru jocul teatralizat „Căluții”;
 • Ansamblul folcloric „Odolean” de la LT „Iulia Hașdeu”, conducător Lilia Țîganciuc – mențiune pentru jocul teatralizat „Babele”;
 • Ansamblul folcloric „Opincuța Neamului” de la IPLT „O. Ghibu”, conducător Elena Donica- Tiron – mențiune pentru colindul „Buna seara gospodari”;
 • Ansamblul etnofolcloric „Moștenitorii” (grupa mare) de la LT „M.Sadovenu”, conducător Valeriu Chiper – mențiune pentru interpretarea colindului „Scoală, scoală” și a jocului teatralizat „Cucoșul”.