Salubrizarea teritoriului adiacent/aferent a instituțiilor din subordinea DETS din sectoare, inclusiv cositul ierbii și acțiuni întreprinse Situaţia 26.07.2021

DETS Botanica:

  • 6 instituții au evacuat frunziș și crengi: IET nr. 49, 89, 98, 112, Gimnaziul nr. 31, Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin” – în total de 43 m3;
  • În 18 instituții a fost cosită iarba: IET nr.35, 40, 44, 49, 79, 96, 98, 99, 103, 122, 139, 141, LT „Mihai Eminescu”, LTPA „Elena Alistar”, Gimnaziul „Galata”, LT „Rambam”, Gimnaziul nr. 67, Gimnaziul nr. 102 – în total 15560 m2.

DETS Buiucani:

  • 42 de instituții subordonate sunt salubrizate;
  • În 20 de instituții s-a cosit 4350 m2 iarbă de pe teritoriul instituției și teritoriul aferent/ adiacent instituției.

DETS Centru:

  • 11 instituții din subordine au fost inspectate: (IET nr. 8, nr. 23, nr. 53, nr. 73, nr. 92, nr. 174, Gimnaziul 7, Gimnaziul  nr. 53, LT „T. Maiorescu”, CCC „Floarea Soarelui”, Școala auxiliară nr. 5);
  • În 7 instituții din subordine s-a efectuat cositul ierbii pe terenurile aferente/adiacente instituțiilor, cu o suprafată totală de 1560 m2.

DETS Ciocana:

În temeiul Ordinului DETS Ciocana nr. 20-ab din 25.05.2021 „Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare, salubrizare şi cositul ierbii” a teritoriului aferent/adiacent a instituțiilor de învățământ din subordine, s-au întreprins următoarele acțiuni:

  • Au fost efectuate lucrări de defrișare a arborilor în 8 instituții – IET nr. 67, 128, 138, 188, 225, Școala Primară nr. 83, Școala Primară nr. 95; LT„Dacia”.

DETS Râşcani:

Având ca bază circulara DETS Râșcani nr.01-15/352 din 21.06.2021 privind asigurarea permanentă  a cositului ierbii, s-au întreprins următoarele acțiuni:

  • Au fost evaluate 5 instituții de învățământ din subordine la capitol (IET nr. 13, 80, 100, 118, 146);
  • A fost salubrizată și cosită iarba de pe circa 2454 m² teren adiacent instituțiilor de învățământ.
  • Au fost evacuate 5 rute de gunoi la următoarele instituții (IET nr. 13, 47, 66, 146, 150);

În context menționăm că, se monitorizează teritoriul aferent/adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare a teritoriului  aferent/ adiacent instituțiilor subordonate ambrozia nu a fost depistată, iar directorii instituțiilor subordonate au fost atenționați să întreprindă măsurile necesare pentru identificarea și nimicirea plantei ambroziei sezoniere depistate.