Salubrizarea teritoriului adiacent/aferent a instituțiilor din subordinea DGETS și DETS din sectoare

Organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare de toamnă în perioada 20 septembrie – 30 noiembrie 2021 în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău (implementarea prevederilor dispoziției PG nr. 537-d din 13.09.2021, ordinul DGETS nr. 1004 din 16.09.2021)  Situația la 17.09.2021:

DETS Botanica:

– 4 instituții au cosit iarba: IET nr. 165, Liceul „Mihai Grecu”, Gimnaziul  „Nicolae H. Costin”, Bazinul de înot – în total 550 m2;

– se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată, iar directorii instituțiilor subordonate au fost atenționați să întreprindă măsurile necesare pentru identificarea și nimicirea plantei ambroziei sezoniere depistate pe teritoriile instituțiilor și teritoriile adiacente.

DETS Buiucani:

– 42 instituții subordonate sunt salubrizate;

– se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată.

DETS Centru:

– 10 instituții din subordine au fost inspectate: (IET nr. 7, IET nr. 8, IET nr. 12, IET nr. 23, IET nr. 55, IET nr. 156, IET nr. 167, Gim. nr. 7, LT ”V. Lupu”, Internatul nr. 3);

– toate instituțiile sunt salubrizate, iarba este cosită, însă 2 instituţii au de realizat lucrări de defrişare a tufişurilor (IET nr. 7 şi Internatul nr. 3) :

 

DETS Ciocana:

– în temeiul Ordinului DETS Ciocana nr. 20-ab din 25.05.2021 „Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare, salubrizare şi cositul ierbii” a teritoriului aferent/adiacent a instituțiilor de învățământ din subordine, s-au întreprins următoarele acțiuni:

– s-a efectuat cositul ierbii şi salubrizarea teritoriului aferent – 4820 m2, adiacent – 2360 m2;

– s-a evacuat deșeuri din instituțiile de învățământ – 1 rută;

– s-au defrișat arborii de pe teritoriul la 9 instituții :  IET nr. 67, 177, 179, 161, 184, 211;  șc .prim. nr. 82; Gimnaziul „St. Grama”; LT „P .Zadnipru”;

– se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată.

DETS Râşcani:

Acțiunile de salubrizare se realizează în contextul lucrărilor caracteristice perioadei de toamnă, fiind axate pe: colectarea și evacuarea frunzișului de pe teritoriile instituțiilor subordonate și a celor aferente, evacuarea gunoiului menajer.

Pe teritoriile instituțiilor de învățământ  planta de  ambrozie nu a fost depistată.

În perioada de referință  sau evacuat 2 rute de gunoi (IET nr. 13 și nr. 51).