SCENARII DIDACTICE CU INTEGRAREA EXTENSIEI www.educatieinteractiva.md

În atenția cadrelor didactice și manageriale,
 
În anul 2022 DGETS a lansat extensia www.educatieinteractiva.md, care permite cadrelor didactice să creeze propriile activități interactive în procesul de predare-învățare-evaluare. Vă invităm să studiați 8 scenarii didactice care demonstrează cum aceste activități pot fi integrate cu succes la orice disciplină și clasă.
 

Document atașat – Anexa nr.3 la ordinul nr. 01/1-7/20 din 12.01.2023