ŞCOALA PĂRINŢILOR CU DIRECŢIA INSPECŢIE ŞCOLARĂ

  1. Perioada de adaptare a elevilor din clasa a V-a

Trecerea de la învățământul primar la cel gimnazial reprezintă o schimbare semnificativă, iar adaptarea elevilor în această perioadă solicită un efort susținut din partea tuturor actanților educaționali.

  1. Sugestii și recomandări pentru părinți

în perioada de adaptare a elevilor din clasa a V-a

Perioada de adaptare a elevilor la trecerea de la un ciclu de școlaritate la altul este una dificilă. Adaptarea la clasa a V- a, nu este deloc ușoara  fiindcă, pe de o parte,  înseamnă trecerea de la un ciclu de învățământ la altul, materii mai multe, cadre didactice diferite pentru fiecare materie în parte și uneori, colegi noi. Pe de altă parte, vin cerințele părinților. Unii nu se implică în activitatea școlară a copilului, alții, din potrivă se implică prea mult, fără a cunoaște și analiza situațiile cu care se confruntă copilul.

fișier atașat: ŞCOALA PĂRINŢILOR CU DIRECŢIA INSPECŢIE ŞCOLARĂ