Ședința comisiei DGETS

Ședința Comisiei pentru asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ din subordinea DGETS

  • Modificările în reţeaua şcolară din sectoarele Buiucani, Centru și sectorul Botanica;
  • Examinarea propunerilor per fiecare instituție;
  • Evaluarea privind situația pe domenii: managementul calității și educație, managementul curricular, resurse umane, resurse materiale și financiare.
  • Dezbateri pe marginea materialelor prezentate.

Astea sunt subiectele care au fost abordate astăzi, 24 iunie 2021, în cadrul ședinței organizate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, pentru reorganizarea și optimizarea a instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău.

Ședința a fost convocată de șefii adjuncți ai DGETS: Andrei PAVALOI și Viorica NEGREI, cu participarea consilierilor municipali.

Menționăm că, reorganizarea instituţiilor vine în sprijinul stabilizării sistemului de învăţământ municipal cu ajutorul unei colaborări și implicări reale și efective a tuturor participanţilor la educaţie în funcţionarea și dezvoltarea serviciului educațional.  Această a fost posibilă în urma unei analize ample a situației rețelei școlare din municipiu, privind evoluția numărului de elevi, clase și instituții de învățământ primar secundar, general, pe perioada ultimilor trei ani.

Totodată, rolul învățământului municipal constă în asigurarea prestării serviciilor educaționale necesare întru dezvoltarea capitalului uman. Una din principalele provocări ale sectorului educațional este eficientizarea utilizării mijloacelor bugetare.