Ședința comună privind cooperarea dintre DGETS, FMF și Conducătorii instituțiilor de învățământ

În scopul implementării Curriculei la obiectul ,,Educație fizică și fotbal” în clasele specializate la fotbal, utilizării și întreținerii terenurilor sportive cu gazon artificial din instituțiile de învățământ primare și secundare din municipiul Chișinău, astăzi 14 decembrie 2021, a fost convocată ședința de lucru. La activitate au participat conducerea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și conducătorii instituțiilor de învățământ care dispun de terenuri artificiale, reprezentanții Federației Moldovenești de Fotbal și a cluburilor de fotbal.

Părțile și-au exprimat interesul în continuarea cooperării eficiente în scopul promovării educației fizice și sportului în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. 

Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat proiectul unui Acord de colaborare între instituție și cluburile de fotbal, membri ai Federației Moldovenești de Fotbal.

Menționăm că, Proiectul de Acord prevede consolidarea cooperării dintre părți, pentru susținerea și dezvoltarea activităților în conlucrarea instituțiilor și repartizarea responsabilităților de întreținere a imobilului și stabilirea unui grafic comun de activitate. După stabilirea responsabilităților de către părți, Acordul urmează a fi coordonat de DGETS și FMF.

Discuțiile s-au axat pe necesitățile, provocările și prioritățile enunțate de directorii instituțiilor de învățământ participante la ședință, întru asigurarea procesului tehnic de dezvoltare și renovare a terenurilor sportive. De asemenea, au fost trasate liniile directorii de intervenție din partea DGETS și FMF pentru asigurarea schimbului de bune practici.

Părțile și-au exprimat disponibilitatea de a forma o platformă de dialog, cu statut permanent, îndreptată spre promovarea intereselor comune pe agenda DGETS și FMF spre dezvoltarea programelor și politicilor cu impact asupra sportului municipal.