Ședința convocată de Primarul general al municipiului Chişinău, privind organizarea unui proces de alimentație calitativ în cadrul instituțiilor de educație timpurie

Organizarea unui proces de alimentație calitativ în cadrul instituțiilor de educație timpurie, a fost principalul subiect discutat astăzi, 30 octombrie 2020, în cadrul unei ședințe de lucru.

Prezenți au fost reprezentanții:

Primăriei municipiului Chișinău;
– Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău;
– Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
– Centrului Național Anticorupție;
– Agenției Achiziții Publice;
– Membrii grupului de lucru privind reorganizarea sistemului de alimentație a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar.

Ședinţa a fost prezidată de Andrei PAVALOI, șef adjunct al DGETS. Primarul General al municipiului Chișinău,, Ion CEBAN, a menționat, că îmbunătățirea calității alimentației copiilor și asigurarea unui proces de alimentație calitativ și în siguranță pentru toți copiii municipiului Chișinău, reprezintă un deziderat al administrației locale. În context, edilul capitalei a accentuat că toate instituțiile școlare și grădinițele din municipiul Chișinău, trebuie să fie pregătite la nivelul cel mai înalt pentru asigurarea alimentației de calitate a copiilor.

Angela CUTASEVICI, viceprimarul de ramură, a subliniat că doar datorită unei colaborări eficiente și a unui dialog continuu cu organele de specialitate,  vom reuși să organizăm procesul alimentar sigur și calitativ pentru siguranța copiilor noștri.

În cadrul ședinței a fost discutat Caietul de sarcini pentru achiziționarea produselor alimentare pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău, care ulterior urmează a fi publicat. În acest sens reprezentanții structurilor abilitate, prezenți la ședință, au intervenit cu propuneri pentru îmbunătățirea acestuia. Menționăm că, inițial a fost redactat caietul de sarcini pentru licitațiile de produse alimentare, ca documentul să fie unul real, pentru asigurarea alimentației de calitate în grădinițe, conform rigorilor impuse, dar și cu participarea producătorilor autohtoni. Iar la inițiativa DGETS, a fost elaborat și semnat un Acord de asociere și instituirea achizitorului unic, în temeiul art.13 alin. 3) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Întru organizarea unui proces de alimentație calitativ în cadrul instituțiilor de educație timpurie, precum și în temeiul Conceptului privind reorganizarea procesului de achiziții a produselor alimentare in instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, DGETS, în cooperare cu Direcțiile de sector va organiza o procedură comună de achiziție a produselor alimentare pentru copiii din instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, pentru semestrul I anul 2021, în temeiul Acordului de asociere semnat  la data de 16.10.2020 potrivit art.13, alt.3) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

O societate poate fi judecată după ceea ce face pentru copiii săi. Nu se poate nega faptul că cei mici dețin cheia viitorului tuturor. Ceea ce îi învățăm astăzi va influența nu numai viitorul lor, ci și viitorul acestei lumi. De aceea, o alimentație echilibrată a copiilor și activitatea fizică acestora trebuie să fie o prioritate în instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar, în vederea asigurării dezvoltării armonioase a copiilor. Reamintim că, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, este organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor în instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul.