Ședința convocată de Viceprimarul de ramură a municipiului Chişinău cu șefii DETS

  • Asigurarea funcționalității regimului termic în toate instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău;
  • Organizarea unui proces de alimentație calitativ în cadrul instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău.

Astea au fost principalele subiecte discutate astăzi, 19 ianuarie 2021, de către reprezentanții Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, șefii DETS din sectoare, în cadrul unei ședințe operative de lucru în regim online, convocată de Viceprimarul de ramură a municipiului Chişinău Angela CUTASEVICI. Şedinţa a fost prezidată de Andrei PAVALOI, şef adjunct al DGETS.

În cadrul ședinței, Angela CUTASEVICI, a menționat că asigurarea calității serviciilor educaționale depinde nu numai de gradul de dotare a unității de învățământ cu mijloace educaționale și didactice, dar și de condițiile de consolidare a bazei tehnico-materiale și neapărat asigurarea încălzirii instituțiilor în perioada rece a anului. În acest context, este important ca atât sălile de clase/grupele de grădiniță cât și spațiile comune a instituțiilor să fie protejate prin menținerea căldurii prestate de către agentul termic, în mod special în perioada rece a anului. Astfel e necesară monitorizarea continuă și intervenirea promptă în caz de necesitate. La capitolul îmbunătățirea calității alimentației copiilor și asigurarea unui proces de alimentație calitativ și în siguranță pentru toți copiii municipiului Chișinău, Dna Viceprimar a subliniat importanța și necesitatea creării programului de monitorizare continuă a alimentației tuturor copiilor/elevilor din municipiu conform rigorilor impuse.

Alimentația copiilor și elevilor se realizează în conformitate cu ,,Normele financiare stabilite pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pentru anul 2021”, conform ordinului Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite în instituţiile de învăţământ preșcolar, primar şi secundar din municipiul Chişinău pentru perioada ianuarie-mai 2021 şi diseminarea acestuia prin intermediul site-ului DGETS. Dat fiind faptul, că DGETS este organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor în instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiu, Șeful adjunct DGETS, Andrei  Pavaloi, şefii DETS din sectoare municipiului Chişinău (Ion Musteață, Tatiana Oboroc, Natalia Strajesco, Valeriu Rotaru, Valentina Rău) și conducătorii instituţiilor de învățământ cu rol de executor secundar de buget:

  • Vor asigura condiţii optime pentru funcţionarea cantinelor în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea şi exploatarea utilajului, mobilierului din cantine, conform prevederilor regulamentare;
  • Vor purta responsabilitate pentru utilizarea mijloacelor financiare transferate la capitolul respectiv;
  • Vor prezenta, contra semnătură, conducătorilor din instituţiile de învăţământ preşcolar subordonate specificaţiile contractuale cu referire la produsele alimentare livrate și graficul livrărilor;
  • Vor monitoriza organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de învăţământ general;
  • Vor raporta săptămânal, în cadrul şedinţelor operative, despre organizarea şi desfăşurarea alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învăţământ general;
  • Vor propune soluţii pentru lichidarea lacunelor depistate în cadrul procesului de organizare a alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învăţământ general din municipiu;
  • Vor efectua inventarierea produselor alimentare la blocurile alimentare și  depozitele alimentare din instituțiile de învățământ.

În scopul monitorizării procesului de organizare a alimentaţiei calitative a elevilor/copiilor, respectării cerinţelor actelor normative în vigoare în permanență sunt evaluate instituțiile de învățământ general din municipiu.

Un capitol aparte în activitatea DGETS constituie întreprinderea acțiunilor de pregătire a instituțiilor de învățământ general din municipiu în perioada rece a anului. În acest scop au fost identificate și utilizate sursele bugetare pentru pregătirea instituțiilor către perioada rece; au fost create condiții optime pentru desfășurarea cu succes a procesului educațional în instituțiile de învățământ pe tot parcursul anului de studii; sunt prevenite situațiile de risc pentru viața și sănătatea copiilor și angajaților din instituțiile de învățământ. La compartimentul dat s-a reușit realizarea tuturor obiectivelor.

Majoritatea instituțiilor sunt pregătite la nivelul corespunzător pentru asigurarea încălzirii instituțiilor de învățământ general din municipiu, în perioada rece a anului, dar mai sunt probleme, ce urmează a fi realizate pe parcurs:

-Testarea conform graficului a cazanelor cu alimentare la gazele naturale;

-Verificarea coșului de fum.

Buna pregătire a instituțiilor de învățământ va contribui la asigurarea calității învățământului la toate treptele de școlaritate, va fi mai atractiv prin diversitatea tehnologiilor educaționale aplicate.