Ședința cu conducătorii școlilor de sport subordonate Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

Ședința cu conducătorii școlilor de sport subordonate Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău privind elaborarea unei instrucțiuni/ metodologii de organizare a procesului instructiv educativ, ținând cont de specificul probelor practicate în instituție.

Propunerile școlilor și ale DGETS vor fi generalizate și prezentate MECC pentru consultare.

Instrucțiunea va fi însoțită de o scrisoare unde vor fi expuse necesitățile primordiale de implementare a ei.