Ședința de coordonare a activității Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

💬Ședința de coordonare a activității Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, cu participarea reprezentanților subdiviziunilor DGETS.
 
▶️Viceprimarul de ramură Angela Cutasevici a discutat cu angajații subdiviziunilor nou create despre activitatea și misiunea acestora în cadrul Direcției.
 
📌Misiunea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău este:
✅Asigurarea condițiilor de implementare a politicilor publice naționale și municipale în domeniile educației, tineretului și sportului;
✅Elaborarea politicilor educaționale locale, specifice unității administrativ-teritoriale;
✅Proiectarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea nivelului de organizare a procesului educațional în instituțiile publice de învățământ general și în instituțiile private din municipiu, din perspectiva implementării politicii de stat în domeniile educației, tineretului și sportului;
✅Monitorizarea și evaluarea activității sistemului educațional;
✅Administrarea activității economico-financiare a instituțiilor publice de învățământ general din subordine
 
📢Menționăm că reuniunea a fost motivată de încheierea procesului de reorganizare a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, inițiat prin decizia CMC cu nr.17/10 din 06.10.2020, în care a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a DGETS și organigrama.
 
‼️Procesul de reorganizare a Direcției a fost unul de lungă durată, cu finalizare în anul curent, odată cu avizarea statelor de personal de către Cancelaria de Stat.