Ședința de coordonare a nivelului de realizare a priorităților DGETS și stabilirea planului de acțiuni pentru perioada proximă

Identificarea soluțiilor privind asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, a fost principalul subiect discutat astăzi, 16 august 2021, de către administrația Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, șefii #DETS din sectoare, în cadrul unei ședințe operative de lucru în sala CMC, convocată de Viceprimarul de ramură a municipiului Chișinău Angela Cutasevici.

Scopul acțiunii constă în implementarea politicilor educaționale, elucidarea problemelor, și identificarea soluțiilor optime de activitate a instituțiilor de învățământ general în anul de studii 2021-2022.

Obiectivele ședinței:

  • Evaluarea priorităților în dezvoltarea instituțiilor de învățământ din subordinea DGETS;
  • Reactualizarea strategiilor de dezvoltare pentru anul de studii 2021-2022;
  • Evaluarea planului de acțiuni privind situația la zi pe domenii: logistică, buget, calitatea în procesul educațional, respectarea cerințelor sanitare – igienice și perspectivele de dezvoltare a instituțiilor de învățământ preșcolar, extrașcolar, primar și secundar pe domeniile de activitate;
  • Identificarea soluțiilor optime pentru crearea condițiilor sigure de începere a noului an școlar (cu respectarea tuturor regulilor impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică).

Menționăm că redeschiderea școlilor în format fizic pentru a asigura un proces educațional eficient și calitativ, este un deziderat al DGETS și APL.

În acest sens, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura condițiile pentru buna desfășurare a învățământului în municipiul Chișinău.